قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

نویسنده: حسن زاده صادق

خلاصه کتاب

ذكر ثواب و پاداش براي تشويق مردم به انجام دادن واجبات و مستحبات و فرو نهادن محرمات و مكروهات است. اين شيوه ايست كه خداوند متعال در قرآن آن را پيش گرفته و نعمت هاي بي شماري را براي اعمال نيك انسان ذكر كرده و اين شيوه در روايات نيز دنبال شده است. اين كتاب از مهمترين و معروف ترين منابع حديثي شيعه است كه در ترغيب مردم به كسب فضايل اخلاقي و انجام واجبات و متحبات و فرو نهادن محرمات و مكروهات نقش بسزايي دارد و هر مسلماني با خواندن آن يك نوع شيفتگي خود نسبت به وظايف اسلامي در خود احساس مي كند كه همين ويژگي براي ارزنده بودن يك كتاب و موفقيت مولف آن كافيست.


قیمت پشت جلد: 350000 ریال
قیمت برای شما: 315,000 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

فهرست عناوينمقدمه مترجممقدمه ناشرثواب الاعمالمقدمه مؤلفپاداش آن كس كه « لا إله الّا الله » گويدپاداش آن كس كه صد بار « لا إله الّا الله » گويدپاداش آن كس كه « لا إله الّا الله وحده ... » گويدپاداش آن كس كه پاكدلانه « لا إله الّا الله » گويدپاداش آن كس كه صدايش را به « لا إله الّا الله » بلند داردپاداش آن كس كه « لا إله الّا الله » را با شرايط آن گويدپاداش آن كس كه گواهي به « لا إله الّا الله » از او پذيرفته آيدپاداش آن كس كه صدبار « لا إله الّا الله الملك ... » گويدپاداش آن كس كه هر روز به « لا إله الّا الله وحده لا شريك له ... » گواهي دهدپاداش آن كس كه بدون شگفتي ، «لا إله الّا الله» گويدپاداش آن كس كه هر روز سي بار « لا إله الّا الله الحقّ المبين » گويدپاداش بسيار گويي « سبحان الله ... »پاداش آن كس كه در هر روز پانزده بار « لا إله الّا الله حقّا ... » گويدپاداش آن كس كه از خداوند در خواستي كند و آن را با « ما شاء الله ...»پايان دهدپاداش آ« كس كه هر روز هفت بار « الحمد لله ... » گويدپاداش آن كس كه به « لا إله الّا الله ... » گواهي دهدپاداش آن كس كه صد بار تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل گويدپاداش آن كس كه « سبحان الله ... » گويدپاداش آن كس كه « سبحان الله ... » گويدپاداش آن كس كه بدون شگفتي « سبحان الله » گويدپاداش آن كس كه صد بار « سبحان الله » گويدپاداش آن كس كه « الحمد لله كما هو اهله » گويدپاداش آن كس كه سپيده دمان و شامگاهان چهار بار « الحمد لله ربّ العالمين » گويدپاداش آن كس كه خداي گرامي و بزرگ را به بزرگي ياد كندپاداش آن كس كه خدا را همانگونه كه خدا خودش را بزرگ داشته ، بزرگ بداردپاداش خردورزپاداش ده ويژگيپاداش آن كس كه به پروردگاري خدا و پيامبري حضرت محمّد صلّي الله عليه و آله و پيشوايي علي عليه السّلام اقرار كند و آنچه خداوند بر او واجب نموده به جا آوردپاداش آن كس كه هنگام ورود به مستراح « بسم الله » گويدپاداش آن كس كه هنگام وضو نام خداي گرامي و بزرگ را بر زبان آردپاداش آن كس كه همچون امير مؤمنان وضو گيرد و همچون او ذكر گويدپاداش خشك كردن آب وضو با دستمال و ترك كردن اين كار پس از وضوپاداش وضو براي نماز مغرب و صبحپاداش گشوده داشتن چشم ها هنگام وضوپاداش دوباره وضو گرفتنپاداش مسواك زدنپاداش آن كس كه به احترام مسجد آب دهانش را فرو بردپاداش آن كس كه وضو گيرد و پس آنگاه به بستر خواب رودپاداش بسيار آب در دهان گردانيدن و در بيني فرو دادنپاداش لنگ بستن هنگام وارد شدن به حمّامپاداش آن كس كه ديده خويش را از عورت برادر ديني اش فرو بنددپاداش شستن سر با گياه خطميپاداش شستن سر با برگ سدرپاداش آن كس كه خضاب كندپاداش آن كس كه نوره كشدپاداش شانه كردن موي سرپاداش آن كس كه ريش خود را هفتاد بار شانه كندپاداش آن كس كه سرمه كشدپاداش تراشيدن موي سرپاداش ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبيلپاداش پوشيدن نعلين سفيدپاداش پوشيدن نعلين زردپاداش پوشيدن كفشپاداش آن كس كه هنگام بريدن [پارچه براي] لباس نو ، سوره « انّا انزلناه » را تلاوت كندپاداش آن كس كه بسيار به آينه بنگرد و خداي گرامي و بزرگ را بسيار سپاس گويدپاداش آن كس كه هنگام ديدن يهودي يا مسيحي و يا آتش پرست اين ذكر را گويدپاداش آن كس كه كامل وضو گيردپاداش آن كس كه « رضيت بالله ...» گويدپاداش دعا كردن در شب و روزپاداش رفتن به مسجدهاپاداش رفت و آمد به مسجدهاپاداش پياده رفتن به سوي مسجدهاپاداش آن كس كه گفتار او قرآن ، و خانه اش مسجد او باشدپاداش آن كس كه وضو گيرد و پس آنگاه به مسجد در آيدپاداش آن كس كه نمازهاي پنجگانه را به جا آورد و برپا دارد و بر وقت هايش مواظبت كندپاداش نمازهاي نافلهپاداش آن كس كه در مسجدي از مسجدهاي خداي گرامي و بزرگ چراغي برافروزدپاداش آن كس كه به سبب بزرگداشت خداي فرازمند آب دهانش را در نماز نگاه داردپاداش نماز در مسجد الحرامپاداش نماز در مسجد النّيپاداش نماز در ميانه مسجد الحرام و مسجد رسول خدا - صلّي الله عليه و آله -پاداش نماز در مسجد كوفهپاداش نماز در بيت المقدس ، مسجد جامع ، مسجد قبيله و مسجد بازارپاداش آن كس كه مسجد را جارو كندپاداش اذان گويانپاداش آن كس كه هفت سال حسابگرانه اذان گويدپاداش آن كس كه يك سال در شهري از شهرهاي مسلمانان اذان گويدپاداش آن كس كه چون اذان اذان گو را شنود گفته هايش را تكرار كندپاداش آن كس كه ده سال حسابگرانه اذان گويدپاداشي كه در ميانه اذان و اقامه از آن اذان گو باشدپاداش آن كس كه با اذان و اقامه نماز گزاردپاداش آن كس كه سوره « قل هو الله احد » ، «انّا انزلناه » و « آيه الكرسي » را در هر ركعت از نمازهاي مستحبي خود تلاوت كندپاداش و فضليت قنوتپاداش آن كس كه ركوعش را كامل به جا آوردپاداش آن كس كه يك بار سر بر سجده نهدپاداش آن كس كه دو كف دستش را هنگام سجده بر زمين نهدپاداش طولاني نمودن سجدهپاداش آن كس كه هنگام ركوع و سجود و قيام « الّلهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد » گويدپاداش سجده شكرپاداش نمازپاداش آن كس كه نماز صبح را در اوّل وقت به جا آوردفضليت اوّل وقت [نماز]بر آخر وقتپاداش آن كس كه نمازهاي واجب را در اول وقتشان به جا آوردپاداش نماز شكسته در سفرپاداش نماز جمعه براي مسافرپاداش نماز جماعتپاداش به پا خاستن براي نمازپاداش آن كس كه بر پيامبر و خاندان او در روز جمعه پس از نماز عصر صلوات فرستدپاداش آن كس كه يك با سوره « حمد » و هفت بار سوره « قل هو الله احد » و هفت بار « معوّذتين » و آيه الكرسي و آيه « سخره » و آخر سوره « توبه » را پس از نماز جمعه تلاوت كندپاداشي ديگر در اين بارهپاداش گام سپاري به سوي نماز و آموختن قرآنپاداش نابينايي شكيبا كه خداي را در حال دوستي با خاندان حضرت محمد صلّي الله عليه و آله ديدار كندپاداش آن كس كه خداجويانه دو ركعت نماز مستحبي به جا آورد يا در همي صدقه دهد يا روزي را روزه مستحبي بگيردبرتري جمعه هاي ماه رمضان بر ديگر جمعه هاپاداش نماز آن كس كه با عطر خويش را خوشبو ساخته استپاداش نماز آن كس كه ازدواج كرده استپاداش آن كس كه چهار ركعت نماز گزارد و در هر ركعت پنجاه بار « قل هو الله احد » را قرائت كندپاداش آن كس كه نماز جعفر بن ابي طالب عليه السّلام را به جا آوردپاداش آن كس كه نماز شب را به پا داردپاداش شب زنده داري با قرآنپاداش آن كس كه دو ركعت نماز گزارد در حالي كه به آنچه مي گويد آگاهي داردپاداش آن كس كه انديشه گرانه دو ركعت نماز ساده به جا آوردپاداش نماز نافله خواندن در ساعت غفلتپاداش آن كس كه ميان دو جمعه پانصد ركعت نماز گزاردپاداش آن كس كه پس از خواندن نماز صبح سوره توحيد را يازده بار تلاوت كندپاداش تعقيبات نمازپاداش آن كس كه زكات را از دارايي اش جدا كند و به مستحقّش رساندپاداش حج و عمرهپاداش آن كس كه حج گزارنده را ديدار كند و با او مصافحه نمايدباب نادرپاداش روزه دارپاداش روزه داري كه دشنام شنود و در پاسخ گويد:« من روزه دارم ، سلام بر تو »پاداش آن كس كه يك روز را در راه خداي گرامي و بزرگ روزه بداردپاداش آن كس كه يك روز در گرما روزه بدارد و تشنگي به او روي آوردپاداش آن كس كه يك روز روزه مستحبّي بگيردپاداش آن كس كه با روزه اي مستحبّي زندگي را به پايان بردپاداش آن كس كه در حال روزه داري در اوّل روز عطر زندپاداش روزه داري كه در ميان گروهي كه غذا مي خورند حضور يابدپاداش روزه ماه رجبپاداش روزه ماه شعبانبرتري ماه رمضان و پاداش روزه آنپاداش دعايي كه در دهه نخست ذي الحجّه خوانده مي شودپاداش تلاوت سوره شمس ، ليل ، ضحي و انشراحپاداش تلاوت سوره تينپاداش تلاوت سوره علقپاداش تلاوت سوره قدرپاداش تلاوت سوره بيّنهپاداش تلاوت سوره زلزلهپاداش تلاوت سوره عادياتپاداش تلاوت سوره قارعهپاداش تلاوت سوره تكاثرپاداش تلاوت سوره عصرپاداش تلاوت سوره همزهپاداش تلاوت سوره فيل و قريشپاداش تلاوت سوره ماعونپاداش تلاوت سوره كوثرپاداش تلاوت سوره كافرون و توحيدپاداش تلاوت سوره نصرپاداش تلاوت سوره مسدپاداش تلاوت سوره توحيدپاداش تلاوت سوره ناس و فلقپاداش آن كس كه از گناهان كبيره دوري گزيندپاداش آن كس كه گناهي را مرتكب شود ، سپس باز گردد و توبه كند و هنگام يادآوري آن گناه از خداوند شرم كندپاداش آن كس كه بدهكارش را نزد حاكم برد و بداند كه بدهكارش سوگند خواهد خورد و براي بزرگداشت خدا او را رها كندپاداش آموزگار نيكيپاداش جوينده دانشپاداش همنشيني با ديندارانپاداش آن كس كه به ثواب كاري آگاهي يابد و به آن عمل كندپاداش آن كس كه سخن حقّي گويد و به آن عمل شودپاداش آن كس كه روشي نيك بر جاي نهدپاداش آن كس كه به آنچه مي داند عمل كندپاداش پناه دادن به يتيم و رحم آوري بر ناتوان و مهر آوري بر پدر و مادر و نيكي به برهپاداش آن كس كه از ريختن آبروي مردم خودداري كند و خشم خويش را باز داردپاداش پيشواي عدالت پيشه و بازرگان راست گفتار و پيري كه عمرش را در اطاعت خدا سپري نموده استپاداش حسنه تازه اي كه گناه ديرين را بزدايدپاداش آن كس كه چهل حديث از بر كندپاداش آن كس كه گناهان را ترك كندپاداش شادمان نمودن مؤمنپاداش پرهيزگاري ، پارسايي و رو نمودن و توجه به خداي گرامي و بزرگ در نمازپاداش آن كس كه اندوه مؤمن را بزدايد و در حال تهيدستي او ، بر او آسان گيرد و عيبش را پوشاند و ياري اش كندپاداش آن كس كه مؤمني را خوراك دهد و سيراب كند و بپوشاندپاداش آن كس كه به برادر ايماني خود در راه خدا خوراك دهدپاداش آن كس كه سه نفر مؤمن را خوراك دهدپاداش آن كس كه مسلماني را خوراك دهد تا او را سير گرداندپاداش آن كس كه چهار مسلمان را سير گرداندپاداش آن كس كه مؤمني گرسنه را سير گرداندپاداش آن كس كه برده اي مسلمان را آزاد نمايدپاداش آن كس كه برده اي درستكار را به خاطر خدا آزاد نمايدپاداش آن كس كه برده مؤمني را آزاد نمايدپاداش آن كس كه به مؤمني قرض دهدپاداش صدقهپاداش صدقه پنهانيپاداش صدقه آشكاراپاداش صدقه شبانهپاداش صدقه روزانهدعاي گدا در حقّ آن كس كه صدقه دهدپاداش مهلت دادن به بدهكار تنگدستپاداش بخشيدن بدهي بر مؤمنكيفر آن كس كه دچار بيماري يا گرفتاري شود و سوره توحيد را تلاوت نكندكيفر آن كس كه پنج نماز به جا آورد و سوره توحيد را در آنها تلاوت نكندكيفر آن كس كه سوره اي از قرآن را فراموش كندكيفر آن كس كه مؤمني را خوار سازدكيفر آن كس كه از ياري مؤمني فروگذاري كندكيفر آن كس كه بر مؤمنان طعنه زند يا سخنشان را نپذيردكيفر آن كس كه رو در روي مؤمن به او طعنه زندكيفر آن كس كه از مؤمن كناره گيرد و خويش را از او پنهان داردكيفر آن كس كه از مؤمن سود گيردكيفر آن كس كه اعتبار گرو نزد او از اعتبار برادرش بيشتر باشدكيفر آن كس كه مؤمني را از مال خود يا ديگري باز داردكيفر آن كس كه حقّ مؤمن را نگه دارد و باز پس ندهدكيفر آن كس كه بر مرد يا زن مؤمني تهمت زندكيفر آن كس كه مطلبي را براي ريختن آبروي مؤمن بازگو كندكيفر آن كس كه مؤمني را از اقامت گزيدن در خانه اش باز داردكيفر آن كس كه از مؤمن عيبجويي كندكيفر آن كس كه بر خدا گستاخي و بي پروايي كندكيفر آن كس كه قصد گناه كندكيفر گناهكيفر آن كس كه كاري را خداجويانه انجام دهد ولي خشنودي مردم را نيز در نظر گيردكيفر گسستن ارتباط خويشاوندي و گسستگي دل ها از يكديگركيفر خيانتكاري و دزدي و شرابخواري و زناكيفر خوردن گلكيفر آن كس كه در برابر سلطه گر و مخالف دين فروتن باشدكيفر آن كس كه يكي از واجبات الهي را فرو گذارد و بر گناه كبيره اي دست آلايدكيفر كساني كه زشتكاري را در ميان مؤمنان رواج دهندكيفر آن كس كه بميرد و اموال مردم بر عهده اش باشد و آن كس كه به آلوده شدن بدنش به ادرار اعتنا نكند و آن كس كه مسخرگي پيشه سازد و غيبت كند و سخن چيني نمايدكيفر آن كس كه با زمامدار ستمكار مخالفت ورزدكيفر آن كس كه برادرش براي حاجتي به سراغش رود و او آن را برآورده نسازدكيفر آن كس كه براي حاجت برادر مؤمنش خالصانه و پاكدلانه گام بر نداردكيفر آن كس كه مؤمني از او ياري خواهد و او ياريش نرساندكيفر آن كس كه لباس [ديگر نيز] نيز بر تن كند و مؤمني برهنه باشدكيفر آن كس كه سير باشد و در نزديكي او مؤمني گرسنه باشدكيفر آن كس كه مؤمني را خوار كند و ناچيز و ذليل انگاردكيفر آن كه از مؤمني نزد او غيبت كنند و از او دفاع نكندكيفر خود بزرگ بينيكيفر آن كس كه در برابر درخواست كننده خود را به كري زند و متكبّرانه رودكيفر دشمني و خيانت به يكديگركيفر گناهانكيفر دانشمندان تبهكار ، تلاوتگران گمراه ، گردنكشان ستم پيشه ، وزيران خيانتكار ، دانايان دروغ گويان و پيمان شكنانكيفر دوستداري دنيا و پرستش طاغوتكيفر ريا كاريكيفر آن كس كه كاري را براي فخر فروشي انجام دهدكيفر آن كس كه امر به معروف و نهي از منكر را واردهدبابكيفر آن كس كه شخصي را از كشتن امان دهد پس آنگاه او را بكشدكيفر آن كس كه از پيكارگر در راه خدا ، غيبت كند يا او را آزار رساند و يا با خانواده اش بدرفتاري نمايدكيفر آن كس كه مؤمني را از آزار رساني سلطه گري بترساندكيفر آن كس كه مؤمنان را بيازارد و با آنان در آويزد و دشمني ورزدكيفر آن كس كه آييني ساختگي پديد آوردبابكيفر ترديد [در دين] و گناهكيفر زني كه خويش را براي غير شوهرش عطر آگين سازد و بدون اجازه او از خانه بيرون آيدكيفر آن كس كه فرياد دادخواهي اهل بيت عليهم السّلام را بشنود و آنان را ببيند و به ياريشان نرودكيفر آن كس كه سرپرستي ده نفر را بر عهده گيرد و در ميانشان با عدالت پيشگي رفتار نكندكيفر آن كس كه كاري از كارهاي مسلمانان را بر عهده گيرد ولي آن كار را تباه سازدكيفر ستم پيشگان و ياران آنانكيفر آن كس كه به زمامداري ستمكار تقرّب جويدكيفر آن كس كه نامش را در دفتر ستم پيشگان بنويسدپاداش روزه دهه نخست ذي الحجّهپاداش روزه روز غدير خمپاداش عبادت مستحبّي در شب عيدپاداش آن كس كه شب عيد را شب زنده داري كندپاداش آن كس كه ماه رمضان را روزه بدارد و با صدقه به پايانش برد و سپيده دمان عيد با غسل به مصلّي آيدپاداش آن كس كه روز عيد فطر پس از نماز امام جماعت چهار ركعت نماز گزاردپاداش آن كس كه روز بيست و پنجم ذي القعده را روزه بداردپاداش اقطار نمودن با آبپاداش روزه سه روز در ماه : پنج شنبه نخستين چهارشنبه مياني و پنج شنبه پايانيپاداش آن كس كه از سه روز روزه هر ماه ناتوان است و در برابر هر روز در همي صدقه ميدهدپاداش آن كس كه در منزل برادر ايماني خويش افطار كندپاداش آن كس كه بر شهادت امام حسين عليه السّلام يا بر مصيبت ها و آزارهاي اهل بيت و يا آزار ديدن خويش در راه اهل بيت -صلوات الله عليهم اجمعين - بگريدپاداش آن كس كه شعري براي امام حسين عليه السّلام بخواند و بگريد يا بگرياند و يا خويش را گريان نماياندپاداش آن كس كه مزار امام حسين عليه السّلام را زيارت كندپاداش زيارت قبور امامان - صلوات الله عليهم اجمعين -پاداش آن كس كه قبر حضرت معصومه - سلام الله عليها - را در قم زيارت كندپاداش زيارت قبر عبد العظيم حسني در ريپاداش آن كس كه دسترسي به اهل بيت عليهم السّلام ندارد و به دوستان درست پيشه آنان نيكي مي كند و از زيارت اهل بيت عليهم السّلام ناتوان است و دوستان درستكار ايشان را زيارت مي نمايدپاداش نيكي به امام عليه السّلامپاداش اهل قرآنپاداش آن كس كه در مكّه همه قرآن را بخواندپاداش آن كس كه به دشواري قرآن را فراگيرد و آن كس كه به آساني فراگيردپاداش جوان مؤمني كه قرآن تلاوت كندپاداش آن كس كه در نماز ، ايستاده يا نشسته ، و يا در غير نماز قرآن تلاوت كندپاداش آن كس كه صد آيه تا پانصد آيه در نماز تلاوت كندپاداش حافظ قرآن و عمل كننده به آنپاداش آن كس كه قرآن را به دشواري از بر كند و آن كس كه پيش از خواب سوره اي را تلاوت نمايدپاداش فرود آينده رهسپارندهپاداش خواننده قرآنپاداش آن كس كه قرآن را از روي آن بخواندپاداش آن كس كه در خانه اش قرآن باشدپاداش آن كس كه شباهنگام ده تا هزار آيه تلاوت نمايدپاداش بهار قرآنپاداش آن كس كه صد آيه از قرآن را تلاوت كند پس آنگاه هفت بار «يا الله» گويدپاداش آن كس كه سوره «حمد»را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره «بقره»و «آل عمران» را تلاوت كندپاداش آن كس كه چهار آيه نخست سوره بقره و آيه الكرسي و دو آيه پس از آن و سه آيه پاياني آن سوره را تلاوت كندپاداش آن كس كه آيه الكرسي را هنگام خواب و پس از هر نماز تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره نساء را در هر جمعه تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره مائده را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره انعام را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره اعراف را [هر ماه] تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره انفال و توبه را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره يونس را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره هود را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره يوسفپاداش آن كس كه سوره رعد را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره ابراهيم و حجر را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره نحل را تلاوت كندپاداش آن كس سوره بني اسرائيل را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره كهف را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره مريمپاداش تلاوت سوره طهپاداش تلاوت سوره انبياءپاداش تلاوت سوره حجپاداش تلاوت سوره مؤمنونپاداش تلاوت سوره نورپاداش آن كس كه سوره فرقان را تلاوت كندپاداش آن كس كه سه سوره شعراء ، نمل و قصص را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره عنكبوت و روم را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره لقمان را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره سجده را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره احزاب را تلاووت كندپاداش تلاوت سوره سبأ و فاطرپاداش آن كس كه سوره يس را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره صافّات را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره ص را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره زمرپاداش تلاوت سوره مؤمنپاداش تلاوت سوره فصّلتپاداش آن كس كه سوره شوري را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره زخرفپاداش آن كس كه سوره دخان را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره جاثيهپاداش تلاوت سوره احقافپاداش تلاوت سوره هايي كه با «حم» آغاز مي شوندپاداش تلاوت سوره محمّد صلّي الله عليه و آلهپاداش تلاوت سوره فتحپاداش تلاوت سوره حجراتپاداش تلاوت سوره قپاداش تلاوت سوره ذارياتپاداش تلاوت سوره طورپاداش تلاوت سوره نجمپاداش تلاوت سوره قمرپاداش تلاوت سوره الرّحمنپاداش تلاوت سوره واقعهپاداش آن كس كه سوره حديد و مجادله را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره حشرپاداش تلاوت سوره ممتحنهپاداش تلاوت سوره صفّپاداش تلاوت سوره جمعه ، منافقين و اعليپاداش تلاوت سوره تغابنپاداش تلاوت سوره طلاق و تحريمپاداش تلاوت سوره ملكپاداش تلاوت سوره قلمپاداش تلاوت سوره الحاقهپاداش آن كس كه سوره معارج را تلاوت كندپاداش آن كس كه سوره نوح را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره جنّپاداش تلاوت سوره مزّمّل در نماز عشاپاداش تلاوت سوره مدّثّرپاداش تلاوت سوره قيامتپاداش تلاوت سوره انسانپاداش تلاوت سوره مرسلات ، نبأ و نازعاتپاداش تلاوت سوره عبس و تكويرپاداش تلاوت سوره انفطار و انشقاقپاداش تلاوت سوره مطفّفينپاداش تلاوت سوره بروجپاداش آن كس كه سوره طارق را تلاوت كندپاداش تلاوت سوره اعليپاداش تلاوت سوره غاشيهپاداش تلاوت سوره فجرپاداش تلاوت سوره بلدپاداش آن كس كه آبروي برادر مسلمانش را نگاه داردپاداش آن كس كه حاجت برادر خويش را برآورد و اندوهي از او را بزدايد و او را در برابر ستمگري ياري رساند و در برآوردن حاجتش بكوشد و سيرابش كند و گرسنگي اش را برطرف نمايد و از برهنگي بپوشاند و بر مركبش سوار كند و او را تأمين كند و پس از مرگش او را كفن كند و به او همسر دهد و هنگام بيماري به عيادتش رودپاداش ديدار و دست دادن و در آغوش گرفتن برادرانپاداش ياري و مدد رساني به برادر مؤمنپاداش آشتي دادن دو نفرپاداش آن كسي كه به فرياد برادر مسلمانش رسدپاداش آن كس كه با سخني برادر مؤمنش را ارج نهدپاداش آن كس كه هنگام مشقّت به فرياد برادر پريشانش برسد و او را در دستيابي بر خواسته اش ياري رساندپاداش آن كس كه اندوه مؤمني را بزدايدپاداش آن كس كه مؤمني را شادمان سازدپاداش آن كس كه خانواده مؤمني را خوشحال كندپاداش آن كس كه بر دل برادر مؤمنش شادي نشاندپاداش آن كس كه به اندازه سير شدن برادر مؤمنش بر او صدقه دهدپاداش آن كس كه به مؤمني شيريني دهدپاداش آن كس كه نيم خورده برادر مؤمنش را بنوشدپاداش آن كس كه در راه خدا به برادر مؤمنش مهرباني كندپاداش آن كس كه در راه خداي گرامي و بزرگ برادري برگزيندپاداش آن كس كه با خوشرويي با برادر مؤمنش ديدار كند تا او را شادمان گرداندپاداش آن كس كه سر و روي مسلماني را با روغن عطر ، عطر آگين سازدپاداش آنان كه در راه خداي گرامي و بزرگ بر يكديگر مهر بورزندپاداش آن كس كه در وادي اي گام سپارد و خدا را ياد كندپاداش آن كس كه آيه « انّ الله يمسك السّموات و الأرض ان تزولا...» را هنگام خواب تلاوت كندپاداش اين دعا هنگام اذان صبح و مغربپاداش آن كس كه از خدا درخواست كند و بداند كه همانا خدا ضرر رسان و سودبخش استپاداش آن كس كه اين دعا را هنگام خواب بخواندپاداش دعاي مسلمان درباره برادر غائبشپاداش صلوات فرستادن و سلام كردن بر پيامبر صلّي الله عليه و آله و دوستي با اوپاداش آن كس كه بر پيامبر صلّي الله عليه و آله يك بار صلوات فرستدپاداش آن كس كه از خداوند به حقّ محمّد و خاندانش عليهم السّلام درخواست كندپاداش صلوات فرستادن بر پيامبر صلّي الله عليه و آلهپاداش آن كس كه پس از سپيده دم بر محمّد و آل او صد بار صلوات فرستدپاداش آن كس كه بر محمّد و خاندانش صلوات فرستدپاداش آن كس كه در روز جمعه صد بار بر پيامبر صلّي الله عليه و آله صلوات فرستدپاداش آن كس كه پس از نماز صبح و مغرب بگويد : «انّ الله و ...»پاداش آن كس كه يك سوّم يا نصف يا همه دعايش را ويژه پيامبر صلّي الله عليه و آله گرداندپاداش آن كس كه بر پيامبر صلّي الله عليه و آله صلوات فرستد و در پي آن بر خاندان او عليهم السّلام صلوات فرستدپاداش آن كس كه بر پيامبر و اوصياي خدا پسندش در روز جمعه پس از نماز صلوات فرستدپاداش آن كس كه در يك روز صد بار بگويد : « ربّ صلّ علي محمّد و اهل بيته»پاداش آن كس كه با صداي رسا بر پيامبر صلّي الله عليه و آله صلوات فرستدپاداش آن كس كه پس از نماز صبح ده بار «سبحان الله...» گويد و پاداش آن كس كه پس از هر نماز «اللّهمّ اهدني...» گويدپاداش آن كس كه چون به رغبت و هراس و شهوت و خشم فرو افتد بر خويش مسلّط باشدپاداش آن كس كه امر به معروف و نهي از منكر را ياري كندپاداش آن كس كه آخر سوره زمر بر او تلاوت شود و او بگريد يا خود را به حالت گريان درآوردپاداش گردهمايي هنگام دعاپاداش دعاي پنهانيپاداش دعا در سحرگاهپاداش دعا بر برادران و خواهران مؤمن و مسلمانپاداش آن كس كه «لا حول و لا قوّة الّا بالله العلي العظيم» گويدپاداش آن كس كه هر روز «لا حول و لا قوة الّا بالله» گويدپاداش آن كس كه چون از خانه اش در آيد گويد : «بسم الله لا حول و لا قوة الّا بالله»پاداش آن كس كه شب هنگام صد بار تكبير گويدپاداش تسبيح حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليهاپاداش خاموشيپاداش آمرزش جوييپاداش آن كس كه در ماه شعبان هر روز هفتاد بار استغفار كندپاداش آن كس كه پس از نماز صبح هفتاد بار استغفار كندپاداش آن كس كه شهادتين نگهدار او باشد و هنگام مصيبت بگويد : «إنّا لله و إنّا إليه راجعون» و چون خيري بيند بگويد «الحمدلله»و آنگاه كه گناهي مرتكب شود بگويد : «استغفرالله»كار نيكي كه پاداش آن زودتر برسدپاداش آن كس كه هنگام آغازيدن شام و سحر سه بار بگويد : «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون...»پاداش پارسايي در دنياپاداش آن كس كه در آغاز و پايان روز و شب كار نيكي كندپاداش گريستن از ترس خداي گرامي و بزرگپاداش آن كس كه خشنودي خداي گرامي و بزرگ را بر ميل خويش ترجيح دهدپاداش آن كس كه بزرگترين دلواپسي او در بامداد و شامگاه سراي واپسين باشدپاداش نيكوكاريپاداش دوستي و دشمني و بخشش و مضايقه نمودن در راه خداي گرامي و بزرگپاداش مؤمني كه بر گناهاني دست يازد ، سپس پشيمان شود و از خداي گرامي و بزرگ آمرزش جويدپاداش مؤمني كه در ديار غربت جان سپاردپاداش كافري كه بر مؤمني نيكي كندپاداش آن كس كه به برادر مؤمنش نيكي كندپاداش آن كس كه بزي شيرده در خانه اش نگاهداري كندپاداش نماز و زكات و نيكي و شكيباييپاداش آن كس كه به خاطر خداي فرازمند ، آل محمّد عليهم السّلام را دوست بدارد و دشمنان آنان را دشمن بداردپاداش آن كس كه در نماز وتر در حال ايستاده هفتاد بار استغفار جويد و يك سال بر اين كار مداومت ورزدپاداش سلام كردن به برادر مؤمن به خاطر خداي گرامي و بزرگپاداش بنده مؤمني كه توبه نصوح كندپاداش آسان گير نيك رفتار نرم رفتار با گذشتپاداش تقرّب جويان به خدا با گريستن از ترس او و پاداش عبادت پيشگان با پرهيز از حرام هاي او و پاداش آرايندگان براي خدا با پارسايي در دنياپاداش نيكي كردن به مؤنپاداش نيك گماني به خداي فرازمندپاداش آن كس كه به خداي گرامي و بزرگ اخلاص ورزدپاداش به دست كردن انگشتر عقيقپاداش به دست كردن انگشتر فيروزهپاداش به دست كردن انگشتر جزع يمانيپاداش به دست كردن انگشتر زمرّدپاداش به دست كردن انگشتر ياقوتپاداش به دست كردن انگشتر بلورپاداش فروتنيپاداش گريستن از ترس خدا و چشم پوشي از حرام هاي او و شب زنده داري براي خداي گرامي و بزرگپاداش آن كس كه لذّت امروز را به خاطر پاداش ناديده فردا ترك كندپاداش مهر ورزي به يكديگر در راه خداي گرامي و بزرگ و آباد كردن مسجدها و آمرزش جويي در سحرگاهانپاداش آن كس كه نگاهش عبرت آموزي و سكوتش انديشه ورزي و سخنش يادآوري خداست و بر گناهش مي گريد و مردم از بديش در امانندپاداش خاموشي و پياده رفتن به سوي خانه خداي گرامي و بزرگپاداش آن كس كه جامه و كفش خويش را وصله زنده و كالايش را خود بر دوش بردپاداش راستگوييپاداش آن كس كه كار نيك و بدش را در نهان داردپاداش آن كس كه گناهي كند و بداند كه همانا اگر خدا خواهد او را عذاب مي كند و چنانچه خواهد او را مي بخشدپاداش توبهپاداش آن كس كه «ماشاء الله...»را بر انگشترش بنويسدپاداش آن كس كه ميوه يا چيزي مانند آن را بيند و خواهد و نتواند كه بخردپاداش كسب حلالپاداش دنيا جويي براي خودداري و بي نيازي از مردمپاداش نيكخوييپاداش آن كس كه همّتش سراي آخرت باشد و آن كس كه باطن خويش را بپالايد و آن كس كه ميانه خود و خداي گرامي و بزرگ را بهبود بخشدپاداش آن كس كه با نفس خويش پيكار كند نه با مردمپاداش آن كس كه خداوند بر او نعمتي دهد و او سپاس گزاردپاداش خورنده سپاسگزار و تندرست سپاسگزارپاداش نيك كرداريپاداش اشتياق ورزي به آنچه در نزد خداي گرامي و بزرگ استپاداش نگاهداري زبانپاداش پنهان داشتن تهيدستيپاداش تهيدستان و نيكي كردن به آنانپاداش آن كس كه از مردم چيزي نخواهدپاداش دست دادن به يكديگرپاداش آ« كس كه هنگام غذا خوردن نام خدا را بردپاداش آن كس كه گرسنه اي را سير كندپاداش لذت بردن از نوشيدن آبپاداش صدقه در روز جمعهپاداش ياري رساني به اندوهمندپاداش مهرورزي به برادرانپاداش آن كس كه پيزي را آرزو كند كه خشنودي خدا در آن استپاداش ديدار با برادر مسلمانپاداش آن كس كه خانه اي بنا كند پس آنگاه گوسفند چاق را قرباني كند و گوشتش را به مستمندان دهدپاداش ياري در نيكوكاريپاداش ميانه روي در خرج كردنپاداش آن كس كه گ