مدیر مسئول
علي حاج تقي
آدرس
خيابان دورشهر (شهيد فاطمي) – جنب بانك سپه - پلاك 310
خلاصه کتاب
آسمان وجود به ناگاه غربه. باران فيض باريدن گرفت، خورشيد نبوت تابيدن گرفت، وحي نازل شد و فرقان در قرآن ريزش يافت كه وحي، فرقان و قرآن يكي بود و يكي. ... در طول اعصار، خواص شيعه آمدند و رفتند و با تفسير¬هاي آفاقي و وانفسي خود جان تازه¬ به پيكره ي هستي دميدند. اما آنچه سر قرآن بود پوشيده ماند، هرچند در بيان تفصيلي تا امروز، معاني پنهان يكي پس از ديگري به همگان آشكار شده است. ليكن آن راز مگوي حيات سوز در پس پرده باقي است. حال بشر امروز در روزگار بحراني قرن بيست و يكم با پيشرفتي غير قابل تصور و سرعتي سرسام آورد در علوم صنعت و ارتباطات پيش مي رود و هم زمان بر فقر خود در ايجاد رابطه با عالم معنا پي¬ مي برد و بستري سالم براي دين داري و دين گرايي مي جويد و منجي را فرياد مي زد.
فهرست

فهرست :
سرآغاز
مقدمه
مراتب قرآن
خصوصيات قرآن
بهره مندي از قرآن مكنون
قرآن كتيبه ي انسان كامل
قرآن و درجات وجودي انسان
قرآن مأدبه ي الهي
قرآن شهر علم پيامبر ( صلي الله عليه و آله )و علي (عليه السلام) باب آن
قرآن غذاي روح انسان
علوم و معارف حقه ، غذاي روح انساني
رابطه ي غذا با مغتذي
سفره ي رحمانيت و سفره رحيميت
علم و عغمل ، سازنده ي انسان
عقل و معقولات ، وجه امتياز انسان
جايگاه ادب
آداب ورود به قرآن
ادب ورود به قرآن از نظر امام صادق (عليه السلام)
طهارت لازم براي ورود به رتبه ي لفظ قرآن
وضو و مراتب طهارت آن
آب و مراتب طهارت آن
استعاذه
تدبّر در قرآن
مقاصد نزول قرآن از نظر امام خميني (ره)
برداشت وهمي و عقلي از داستان حضرت موسي (عليه السلام)
عوالم وجودي انسان
غذاي عوالم وجودي انسان
مرگ در عوالم وجودي
عالم برزخ يا مثال
عالم مثال در قوس صعود و نزول
تفاوت صور مثالي در صعود و نزول
عالم رويا
وجه تمايز عالم مثال و عالم ماده
تفاوت برزخ صعودي و نزولي
فرد مثالي و مادي
بدن مثالي و تصرفات نفس در آن
ضرورت شناخت عالم خيال
اهميت قوه ي خيال
ويژگي هاي صور خياليه
خيال منفصل و متصل
طهارت ظاهري
طهارت باطني
طهارت خيال
قوه ي خيال تجلي گاه قوه ي عاقله در نفس
راه هاي تشخيص طهارت يا عدم طهارت قوه ي خيال
علل تشتت قوه ي خيال
علاج تشتت خيال
منابع

سر قرآن

  • نویسنده : ميرزايي فاطمه
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه بعثت
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 224صفحه
  • شابک 978-964-7671-82-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست