مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
غناي فلسفي به غناي زبان فلسفي مي انجامد و غناي زباني در آينه ي اصطلاحات انعكاس مي يابد، هر اصطلاحي بن مايه ي ويژه اي دارد كه از يك سو گسترده ي مباني برهاني را باز مي گويد و از سوي ديگر دقايق مسئله يا مسائلي را وا مي گشايد حيثيت تقييدي در حكمت متعالي از اين گونه اصلاحات است، كه داراي مولفه هاي ظريفي است و تبيين دقيق برخي از كليدي ترين مسائل فلسفي به آن بسته است. مانند تعريف مجاز فلسفي و تبيين نحوه ي وجود خارجي صفات ذاتي واجب الوجوه، معقولات ثاني فلسفي، ملهيات و شؤون...

حيثيت تقييدي در حكمت صدرايي

  • نویسنده : فضلي علي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نگارش
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 168صفحه
  • شابک 976-964-2908-28-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست