با اشك خون فشاني
  • محقق (تدوینگر - به همت) رسول زاده جعفر
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : نیم جیبی
  • چاپخانه دانش
  • تیراژ نسخه
  • قیمت : 2500ریال
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب مدایح و مراثی
شناسنامه کتاب
مدیر مسئول
محمد تقي حاج صفري
آدرس
خيابان ارم - مقابل هتل ارم