مدیر مسئول
يدالله نفري
آدرس
خيابان ارم، پاساژ قدس، طبقه بالا، پلاك 154
خلاصه کتاب
از آنجا كه انسان ها نسبت به عالم مادي، موجوداتي با فكر و انديشه اند، دوست دارند از رازهاي جهان با خبر شوند و از چراهاي عالم هستي بپرسند؛ خاصه از چرايي وجود خود آگاه شوند، بدانند كه كيستند و از كجا آمده اند؟ يكي از چراهاي آن ها درباره ي پدر و مادر است؛‌ كه اغلب مي خواهند بدانند نسبت به آن ها چه وظيفه اي دارند تا در صورت امكان به وظيفه خود عمل نمايند؛ زيرا فرزندان امروز پدر يا مادر فرداست. از اينرو بر انسان هاي آگاه لازم است تا آداب و حقوق زندگي شخصي و اجتماعي خود را فرا گيرند و در جامعه بشري بر مبناي آموزه هاي ديني به وظايف خود در امر معاشرت با ديگران عمل نمايند به خصوص پدر و مادر خود، كه موجب زينت آن ها شود. از اينرو در اين كتاب فقط به جايگاه با عظمت مادر اشاره مي گردد. مگر در صورت ضرورت كه از هر دو مطلبي ارائه گرديده است.

زيباترين واژه هستي مادر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست