مدیر مسئول
اميرعلي يعقوبي
آدرس
قم، دورشهر، ك 18، پ 156
خلاصه کتاب
اين مجموعه مشتمل بر پنج فصل است كه از منظر منابع ديني به مسئله امات و رهبري از ديدگاه شيعه و اهل سنت پرداخته است. فصل هاي پنج گانه عبارتنداز: 1-امات از ديدگاه علم كلام 2-امات در قرآن 3-امات در احاديث 4- امامت در تاريخ 5- امامت و ولايت در عرفان. در كتاب حاضر، در هر فصلي مسئله امامت از منظري خاص مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، مثلاً در فصل اول، امامت را از نظرگاه متكلمان شيعه و سني مورد تحقيق قرار داده و در فصل دوم،‌ امات در قرآن با استفاده از ديدگاه و آراي مفسران شيعه و سني به تفسير و بررسي آياتي پرداخته است كه درباره ي امات و ولايت حضرت علي عليه السلام نازل شده است. فصل سوم امامت در احاديث مطرح شده كه درباره ي نصوص روايي كه بر امامت علي عليه السلام صراحت دارد بحث كرده است در فصل چهارم فضايل و ويژگي هاي ممتاز علي عليه السلام از منظر تاريخ و در فصل پنجم به بحث در باب امامت و ولايت در عرفان پرداخته.

امامت از ديدگاه منابع شيعه و اهل سنت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست