مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
شهاب الدين يحيي سهروردي، بنيانگذار فلسفه اشراق، با توجه به رويكردهاي مختلف فكري فلسفه خود را بنياد نهاده است. از جمله ي آن ها رويكرد « عرفاني و وحياني » وي در فلسفه است. كتاب در امتدادِ وحي و عرفان، با استناد به منابع و آثار شيخ اشراق، دو رويكرد فكري «عرفاني و وحياني» وي را بررسيده و از اين زاويه و با نگاهي نو به اين فلسفه نگريسته و به بازخواني انديشه ي وحياني و عرفاني او در فلسفه اشراق پرداخته است. از اين رو اين كتاب، اثري است بديع در تبيين تفكر وحياني و عرفاني سهروردي در فلسفه اشراق.

در امتداد وحي و عرفان

  • نویسنده : ملكي محمد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نگارش
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 358صفحه
  • شابک 978-964-2908-22-6
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست