مدیر مسئول
محمود تقي زاده داوري
آدرس
خيابان پرديسان ، بلوار شهيد مولوي كوچه اول سمت چپ
خلاصه کتاب

سازمان روحانيت شيعه در جايگاه تنها نهاد مذهبي شيعه از آغاز تا كنون همواره كوشيده است تا از دين و مردم، در برابر زورگويان دفاع كند. هر چند شأن بنيادي روحانيت، تبيين و اجتهاد دين است، اين بدان معنا نبوده و نيست كه روحانيت از امور اجتماعي و سياسي غافل باشد؛ چنان كه جنبش ها، نهضت ها و انقلاب هاي مهم تاريخ ايران را همواره روحانيت رهبري كرده است. در اين نوشتار، با استفاده از آثار مكتوب كتابخانه اي و مطالعه به ريشه يابي و تحليل فرآيند تحديد نفوذ سازمان روحانيت شيعه در جهت اجراي مدرنيسم غربي پرداخته است. پرسش اصلي اين تحقيق آن است كه نوسازي در عصر رضاشاه، چه تاثيري بر قدرت و نفوذ سازمان روحانيت شيعه داشته است.

سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي

  • نویسنده : بابايي اميد
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه اسوه
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 184صفحه
  • شابک 978-600-5147-10-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست