مدیر مسئول
سيد مسعود موسوي كريمي
آدرس
45 متري صدوق - دانشگاه مفيد
خلاصه کتاب
در تاريخ انديشه سياسي، رابطه فرد، جامعه و دولت و به بيان ديگر، رابطه قدرت سياسي، همواره با ارزش هاي فرهنگي نهادينه در ارتباط بوده است. در اين رابطه پرسش مهم اين است كه آيا مي توان حوزه فعاليت فردي و گروهي را فارغ از آن ارزش ها در نظر گرفت يا اين فعاليت ها در بسترهاي فرهنگي از پيش مشخص جريان دارد؟ و بر اين اساس، آيا بازيگران و هرگونه تغيير و تحول در آن ارزش ها نيز در انحصار آنان خواهد بود. اين پژوهش در پنج فصل به دنبال برقراري پيوند بين انديشه سياسي – ديني معاصر ايران و تاريخ انديشه سياسي در قالب يكي از مهمترين جدال هاي فكري بشريت يعني جدال فضيلت و آزادي است...  

پيشگامان فضيلت و آزادي در نگرش هاي سياسي ـ ديني ايران معاصر

  • نویسنده : براتعلي پور مهدي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه روح
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 492صفحه
  • شابک 978-964-8092-31-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست