مدیر مسئول
رضا كريمي
آدرس
قم، خيابان سميه، 16 متري عباس آباد، جنب مدرسه شهيدين، پلاك 87
خلاصه کتاب
فردي كه خدا در جانش عظيم و بزرگ است و ديگر موجودات را خلق و وابسته ي به او مي داند ديگر اعمالش را براي جلب رضايت مردم انجام نمي دهد، پس دغدغه ي خاطر ندارد و اگر كسي جاهلانه با وي دشمني كرد، او در پي انتقام بر نمي آيد و از اذيت و آزار مردمان دلگير و ناراحت نمي گردد، بلكه آنها را جُنده و سرباز الهي مي داند كه براي امتحان و آزمايش او برگزيده شدند. از طرفي ديگر، در نزد او متاع قليل مي باشد، پس با از دست دادن آن دچار غم و افسردگي خاطر نمي شود، بلكه دنياي خود را فداي آخرت مي كند و به فكر دارباقي است. اينگونه است كه پارسيان زندگي با نشاطي دارند، نه خود در پي آزار ديگرانند و فكر خود را صرف نقشه كشيدن و حيله درآوردن براي حذف رقيب نمي كنند و از آنجا كه ديگران را جنُد الهي مي دانند پس از آزار و اذيت خلق افسرده و ناراحت نمي گردند. بنابراين، ايمان به خداوند بي همتا و درك عظمتش و خود را در مشهد او ديدن، سررشته شادماني و با نشاط زيستن است.

شكوه پارسايي 6 جلدي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست