مدیر مسئول
محمد جواد واعظي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوچه 15
خلاصه کتاب
تغيير رفتارهاي موجود در جامعه بين نوجوانان و جوانان با الگو گزيني و همانند سازي با بازيگران برنامه هاي ماهواره و ويدئو و رايانه و تاثير منفي اين الگوها در بي اعتقادي و ايجاد باورهاي غلط والدين و مدرسيه و جامعه باعث شيوع فساد در بين برخي نوجوانان كه سازندگان فرداي كشور و سرمايه هاي معنوي انساني هستند، گرديده و بيم دروني شدن گرايشات نهيليستي و بي بندوباري ها در بين نسل نو مي رود. از اينرو، با طرح فرضياتي اثرات رسانه هاي گروهي بيگانه و خودي و علل و عوامل الگو گزيني از اين رسانه ها مورد بررسي قرار گرفته است و در حد توان علمي، نظريات يادگيري اجتماعي و نقش تربيتي والدين را بيان نموده است و مصاديق اين نظريات بر اساس مشاهده و بررسي هاي نگارنده تطبيق داده شده است تا بتوان نقش پژوهش هاي علمي را در شناخت رفتار فردي و اجتماعي و خانوادگي را بر يادگيري كودك به روشني تبيين نمود.

نقش تربيتي والدين و رسانه هاي گروهي در الگوپذيري نوجوانان و جوانان

  • نویسنده : وطني منصوره
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 160صفحه
  • شابک 978-600-5126-79-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست