مدیر مسئول
محمد رضا رشيدي
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، فرعي سوم پلاك 12
خلاصه کتاب
جوامع حاصل از تمدن جديد بشر، به علت گستردگي جمعيت، تنوع فرهنگي، اهداف متفاوت هر يك از اعضاء... به علاوه تغيير شكل ابزارهاي در خدمت انسان از موجودات طبيعي به مصنوعات دست ساز بشر موجب شد تا انسان امروز گرفتار زندگي بسيار پيچيده اي شود با مشكلات و دغدغه هاي متنوع و متفاوت، كه علاوه بر رنجش روان آدمي، جسم و بدن او را نيز آماج حملات تخريب گرانه قرار دهد. از اينرو مولف محترم بر آن شد تا در جهت مقابله با اين اثرات مخرب، دست به تاليف كتابي بزند كه در آن روش هاي آرامش در شهر را بياموزاند. كتابي كه در آن فشارهاي رواني را بشناساند و با ارائه روش هايي آرامش تن و روان را در آشفته بازار زندگي شهري به خواننده ارزاني دارد. در اين اثر با مديريت زماني آشنا شده و نهايت بهره برداري را از فعاليت هاي روزمره تان خواهيد كرد و با كاهش خطاهاي فكري، نگراني كمتري خواهيد داشت، روش آشنايي با ديگران را مي آموزيد و با برقراري ارتباطات سالم اجتماعي بر ترس اجتماعي تان غلبه مي كنيد.

آرامش در شهر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست