قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

عاشورانامه (5 جلدي)


خلاصه کتاب

كتاب حاضر عاشورانامه شامل گزيده‌اي از بهترين مقالات فارسي درباره حيات و قيام امام حسين عليه السلام و فرهنگ عاشورا است. اغلب مطالب اين كتاب را مقالات مستقل تشكيل مي‌دهد، اما گاه چكيده‌اي از يك كتاب و يا پاره‌اي از آن كه مشتمل بر بحثي است برگزيده شده است. اين كتاب شامل حدود هفتاد مقاله از ميان هزاران مقاله است و كوشيده شده بهترين آنها برگزيده شود. معيار در گزينش مقالات چهار عامل فوق است: 1. غناي علمي و اشتمال آن بر توصيف جامع يك مطلب 2. تحليل و نظريه پردازي و مطالعه انتقادي يك موضوع 3. نوآوري و ابداع و ارائه نگرشي جديد 4. گزارش دقيق و بي‌طرفانه از يك موضوع همه مقالات اين مجموعه بر پايه يك چندين معيار فوق برگزيده شده است. به عبارت ديگر هيچ مقاله‌اي نيست كه حداقل يكي از اين معيارها را نداشته باشد. البته مهم بودن يك مقاله و گزينش آن براي اين مجموعه، لزوماً به معناي آن نيست كه همه مطالب آن صحيح مي‌باشد. چه بسا مقاله‌اي شامل ديدگاهي باشد كه گردآورنده آن را صحيح نمي‌شمارد، اما در عين حال مهم و جالب توجه است و عاشورا پژوهان بايد بدان رجوع كنند. مقالات كتاب حاضر را به پنج دسته تقسيم كرد: 1. مقالاتي كه شامل گزارش توصيفي از حيات و قيام امام حسين عليه السلام. 2. مقالاتي كه عهده دار هدف شناسي امام است و در آن از فلسفه قيام آن حضرت و انگيزه‌ها و اهداف وي سخن رفته است. 3. مقالاتي كه درباره عزاداري و مرثيه و فرهنگ شكل گرفته پيرامون عاشورا است. 4. مقالاتي كه ويژه كتابشناسي و مطالعه انتقادي منابع عاشورايي است. 5. مقالاتي كه به مطالعه موردي درباره امام حسين عليه السلام پرداخته است و نيز مقالاتي كه بيرون از چهار بخش فوق است اما ويژه امام حسين عليه السلام و عاشورا.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160