مدیر مسئول
حميد فرخيان
آدرس
خيابان صفائيه – كوچه 32 – كوچه كمره اي – پلاك 96
خلاصه کتاب
در حديثي كه منابع اهل سنت از ابي ذرغفاري (رض) نقل كرده‌اند چنين آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «علي باب علمي و مبين لامتي ما ارسلت به من بعدي، حبه ايمان، بغضه نفاق، و النظر اليه رأفه، و مودته عباده، علي بن ابيطالب عليه السلام باب علم من است و او هر آنچه را كه براي امت نياز باشد بعد از من خواهد گفت، دوشت داشتن او نشانه ايمان و بغض نسبت به او نشانه نفاق است، نگاه به چهره او همراه با رأفت و دوست داشتن عبادت محسوب مي‌شود. مجموعه نفيس موسوعه الامامه في نصوص اهل السنه نگاهي تحقيقاتي به آثار اهل سنت در باب امامت است. اين اثر كوشيده است تمام احاديث و روايات مربوط به امامت اميرمومنان عليه السلام و شايستگي ايشان را براي خلافت و جانشيني رسول اكرم صلي الله عليه و آله را بعد از رحلتشان از منابع متقن و موجود اهل سنت گردآوري و به صورت مجموعه‌اي نفيس ارائه نمايد. مطالعه اين اثر باعث تقويت ايمان شيعيان و تامل و انديشه اهل سنت در باب اعتقاداتشان خواهد بود، و در يك جمله براي كج انديشان بايد گفت كه : توبه تاريكي علي را ديده‌اي زين سبب غيري زاو بگزيده‌اي

موسوعه الامامه في نصوص اهل السنه (مجلد العاشر)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست