مدیر مسئول
ناصر بابا محمدي
آدرس
تهران ـ خيابان انقلاب، ابتداي پل كالج، مقابل خيابان خارك، پلاك 787
خلاصه کتاب
صحيفه سجاديه كه به حق زبور آل محمد صي الله عليه و آله نام گرفته،‌ نيايش نامه امام همام زين العابدين علي بن حسين عليه السلام است كه به اهتمام فراوان بزرگان و انديشمندان شيعي و راويان حديث به دست رسيده و موجب فخر و مباهات عارفان و مناجات كنندگان به درگاه ربوبي گشته است. مولف مي‌نويسند:«زدودن غبار غربت از اين اثر بي بديل شيعي بر همه دانشمندان لازم و ضروري است. لذا پس از فراغت از استخراج موضوعات اين كتاب ارزشمند... براي آشنايي نسل جوان با كلمات صحيفه و مفاهيم ادعيه گرانمايه اين اثر مكتوب و براي پي بردن به معاني كلمات،‌ ابتدا به شرح‌هايي از صحيفه سجاديه و سپس به فرهنگ واژه‌هايي كه در جهت ترجمه لغات صحيفه نگاشته شده بود مراجعه شد تا اين اثر تهيه و تنظيم گردد. امتياز اثر اين مي‌باشد كه كليه كلماتي كه در متن دعا به كار رفته عينا ترجمه شده و در كلمه ها هيچ گونه دخل و تصرفي نگرديده است و تنها ضماير مفعولي و يا مجوري آن حذف گرديده و ضماير فاعلي باقي مانده‌اند. در كنار ترجمه لغات تمامي ادعيه‌ها به ترجمه كشيده شده تا زمزمه‌گر اين ادعيه شريفه، علاوه بر آشنايي با معاني لغات،‌ ترجمه‌اي روان از صحيفه سجاديه را پيش روي مخاطب گذاشته است.

صحيفه سجاديه، ترجمه لغت نامه و نمايه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست