مدیر مسئول
محمد تقي پور قاسمي
آدرس
قم ، خيابان سميه ، قبل از ميدان رسالت ، پلاك 10
خلاصه کتاب
والدين بايد در تربيت فرزندان هدف معين و واضحي داشته باشند. مهم‌ترين هدف همان رشد و تكامل شخصيتي و سخن گفتن در مورد شخصيت و تكامل آن است، يعني كودك از بدو تلودش داراي نعمت هاي خاصي بوده كه به واسطه‌ي همانها، والدين و مربيان براي تعليم و تربيت فرزندانشان تلاش مي‌كنند. انسان در دوران كودكي داراي نعمت هاي فكري و رواني و عاطفي و جسمي و الهي است كه همه را پروردگار متعال به او عطا كرده و وظيفه مربي، پرورش دادن اين نعمت‌ها و استعدادهاست پس مربي در درجه اول بايد به نقاط قوت و ضعف هر يك از افراد بشر آگاهي پيدا كند. شناخت مربي از استعدادهاي هر يك از دانش آموزان، اولين گام در جهت تعليم و تربيت است و تلاشي جهت بالفعل شدن اين استعدادها و تكامل وجوديشان، اولين و مهم‌ترين هدف تريتي خانواده و مدرسه است.

نقش خانه و مدرسه در تربيت كودكان و نوجوانان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست