مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)
خلاصه کتاب
در اين نوشتار كوشيده شده نظريات برگر را به منزله يكي از جامعه شناسان برجسته در حوزه دين عرفي شدن در هر مقطع (هم در دوره اي كه وي برجسته ترين مدافع نظريه عرفي شدن به شمار مي آمد و هم در مقطعي كه به يكي از مخالفان سر سخت نظريات كلاسيك عرفي شدن تبديل شد) بررسي شود. بررسي محتوايي انديشه برگ و تغييرات آن، از آن حيث اهميت دو چندان مي يابد كه مي تواند مصداقي از تحولات و تغييرات انديشه به تبع تحولات اجماعي باشد. اين اثر صرفاً در پي انديشه شناسي يك جامعه شناس معاصر و تحولات انديشه اوست. اين كتاب در پاسخ به چند پرسش نگاشته شده است: 1. برگر تا چه حد به تعريف دين اهميت مي دهد؟ 2. از نظر پيتر برگر دين در زندگي بشر چه موقعيتي دارد؟ 3. از نظر برگر دين چه نقشي در تحولات اجتماعي به ويژه عرفي دشن ايفا مي كند؟ 4. علل و عوامل عرفي شدن از نظر برگر كدامند؟ و ...

بررسي تحول آراي پيتر برگر درباره دين و عرفي شدن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست