مدیر مسئول
محمد حسين ابراهيمي
آدرس
خيابان مصلي ، كوچه 4 ، پ 57
خلاصه کتاب
جلد هاي اوليه اين اثر قبلاً خلاصه نويسي شده است آورده شده است. جمله «جلد پنجم اين اثر به تجزيه و تركيب و ترجمه جز 25 تا 30 قرآن اختصاص دارد» آورده شود.

اعراب القرآن الكريم ج 5

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست