مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)
خلاصه کتاب
بررسي تحقيقات گوناگون نظريه پردازان غربي درباره نهضت امام خميني رحمه الله نشان مي دهد كه اين نظريه پردازان آگاهانه يا ناآگاهانه، به تحريف اين نهضت پرداخته اند و سطح حركت امام خميني رحمه الله را از حركتي جهاني كه موجب تحولي بزرگ در عرصه هاي گوناگون نظري از جمله سياست و روابط بين الملل شده و به تعبيري حتي سير تطوري انسان را تغيير داده است، به يك سطح يك جنبش داخلي يا حداكثر ضد امپرياليستي و جهان سومي، همانند برخي از جنبش هاي محدود ضد امپرياليستي در جهان سوم تقليل داده اند. اينگونه تحريف ها پوششي است بر شالوده شكني نهضت امام خميني رحمه الله نسبت به بنياد اين نظريات و ناكامي نظريه پردازان غربي در تحليل و تبيين صحيح اين حركت. فرضيه تحقيق اين است كه حركت امام خميني رحمه الله در قالب مفاهيم موجود حوزه علم سياست غربي نمي گنجد و اصولاً تحليل درست و همه جانبه اين حركت بر اساس مباني و نظام صدق حاكم بر حوزه سياست غربي امكان پذير نيست. در اين پژوهش با توجه به اين پيش فرض كوشيده شده تا نشان داده شود كه مباني،‌مفاهيم، پيش فرض ها و نظام صدق حاكم بر علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني رحمه الله از شرط لازم براي فهم اين حركت برخوردار نيست و بر اين اساس اين گونه تحليل ها نمي توانند كارآمدي لازم را داشته باشند. هم چنين تلاش شده موارد عيني اين ناكارآمدي را به صورت مصداقي در تحليل نيكي آر. كدي از نهضت امام خميني رحمه الله به تصوير كشيده شود.

تبيين ناكارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني رحمه الله

  • نویسنده : ابوطالبي مهدي
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه نگارش
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 270صفحه
  • شابک 978-964-411-393-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست