مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
مولف در مقدمه مي نويسند:«وقتي كه پيامبر صلي الله عليه و آله مي فرمايند:«عظموا العلماء فانكم تحتاجون اليهم في الدنيا و الاخره؛ يعني علما را بزرگ بشماريد به درستي كه شما محتاج آنها هستيد در دنيا و آخرت. و در حديث قدسي آمده است «من تواضع لعالم اولوا لديه رفعته في الدارين» يعني كسي كه عالم يا والدين خود را تواضع كند در دو عالم درجات او را بالا مي بريم. لذا بر آن شرم كه به صورت پراكنده و با رعايت الاهم و فالاهم و اين كه كداميك از اين بزرگواران، بيشتر از ديگران نقش موثر و سازنده و بلند آوازه تر بوده اند و آثار و خدمتشان بيش از ديگران جنبه اسوه و الگويي داشته اند، به رشته تحرير درآورده و در معرض افكار نسل حاضر و آينده، مخصوصاً طلاب علوم ديني و حوزه هاي علميه و جانشين هاي چنين شخصيت هايي خواهند شد قرار دهم.» اين نوشتار شرح حال برخي از علما و مراجع بزرگوار تشيع است كه در تلاش براي احياي مكتب تشيع گام هاي بلندي برداشته و نام اسلام و تشيع را بر بلنداي اديان و افكار سالم پر آوازه كنند.

كمتر شنيده هايي درباره رجال افتخار آفرين روحانيت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست