مدیر مسئول
حجت الاسلام مهدي سليماني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه آمار
خلاصه کتاب
علت نامگذاري كتاب حاضر به مشيت حق در روند زندگي از مطالعه محتواي آن به روشني استفاده مي شود. زيرا مطالب آن براين حقيقت مبتني شده است حكمت الهي اقتضا دارد كه عمل انسان در طول زندگي محرك مشيت حق باشد. بدين معني خداي بزرگ روند زندگي را از لحاظ حكومت و ارزاق به مقتضاي عمل بنده اش قرار داده است. چون مشيت حق بر اين تعلق گرفته كه مسلمان جهان از روي مجراي طبيعي حاكم و وارث زمين باشند واز طرفي عدم وقوع اين حقييقت در طول تاريخ اسلام شبهه اي براي توده مسلمانان ايجاد كرده بود لذا نويسنده كوشيده است كه مطالب كتاب حاضر را بر اثبات حقيقت فوق با سبكي ساده و روان به رشته تحرير درآورد تا عموم مردم با مطالعه آن بينش صحيحي در ارتباط خود با خالقش در روند زندگي پيدا كنند.

تحليلي كوتاه بر مشيت حق در روند زندگي

  • نویسنده : اميري تنكابني
  • قطع کتاب : رقعی
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست