مدیر مسئول
سيد مهدي سوار
آدرس
قم، خيابان شهداء، كوچه ممتاز
خلاصه کتاب
از آقاي اميني نقل شده كه در لحظات آخر زندگي علامه طباطبايي از او پرسيدم براي حضور قلب در نماز چه دستوري مي‌فرمائيد؟ و ايشان بيشتر از ده بار فرمودند: توجه مراوده، توجه مراقبه. نوشتار حاضر مجموعه‌اي از نكات معنوي عرفاني نقل شده در آثار و اقوال پيشينيان است كه كوشيده شده است بهترين متون و اشعار معنيي آورده شود از جمله وارده نقل از همين اثر مي‌باشد.

مجموعه نكات معنوي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست