مدیر مسئول
محمد تقي پاشايي
آدرس
قم - پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاك 180
خلاصه کتاب
بحث درباره بهشت و دوزخ، پاسخ به يكي از سوالاتي است كه انسن هميشه از خود داشته است. پس از مرگ به كجا مي‌رويم؟ آري انسان با مرگ از بين نمي‌رود، بلكه مرگ عبور از اين عالم فاني به عالم بقا و هستي است. جهان آخرت نهايت سير انسانهاست. عقيده به جهان آخرت در اكثر اديان و آيين ها وجود داشته و گاهي اوقات به همراه مردگان آب و غذا مي‌دادند. بنابه اهميت بحث درباره بهشت كه جزيي از مسايل معاد مي‌باشد، و از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد لازم است درباره اين موضوع بهشت بطور مفصل بحث مي‌شود؛ چرا كه هرچه شناخت ما نسبت به اين موضوع بيشتر شود علاقه ما به خداوند و دستوراتش و اشتياق به بهشت بسيار مي‌شود. در مقدمه اين كتاب تبيين موضوع،‌اهميت و ضرورت تحقيق، بررسي شده است. در پيشگفتار تعريف بهشت،‌معاني جنت در قرآن، باغ‌هاي دنيا،‌بهشت حضرت آدم عليه السلام بهشت برزخي و بهشت جاويدان بيان شده است. بخش اول به اثبات بهشت،‌انواع آن، حقيقت آن، اوصاف آن و آثار اعتقاد به بهشت مي ىردازد. در بخش دوم اوصاف بهشتيان در دنيا،‌به حال بهشتيان در بهشت،‌اعراف، لذت مادي، لذت معنوي گفته شده است. و در بخش سوم به سئولاتي پيرامون بهشت و بهشتيان پاسخ داده شده است.

بهشت و بهشتيان از ديدگاه قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست