مدیر مسئول
سيد مهدي مولانا
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 636. تهران: خيابان انقلاب، خيابان 12 فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پلاك 340، طبقه اول، انتشارات دارالفكر - 3715616739
خلاصه کتاب
نويسنده با تبيين كننده بحث در ويژگي كتاب مكاسب مي نويسند، روش اجتهاد و استنباط شيخ الفقها در كتاب مكاسب اين است كه ابتداء در هر مبحثي، خود موضوع را به خوبي تحليل مي كند و آن را مي شكافند و وجوه و احتمالات مختلف را مطرح مي نمايد و همه جوانب يك موضوع را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد و آنگاه پس از فحص علمي كامل، با احتياط به بيان فتوي و نظر خويش مي پردازد.

ترجمه و شرح مكاسب محرمه (جلد پنجم)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست