مدیر مسئول
محمد حسن اسماعيليان
آدرس
خيابان معلم، ميدان روح الله، انتشارات دارالتفسير - 37157
خلاصه کتاب
مولف در مقدمه مي نويسد:«آيا تاكنون اشخاصي موفقي را تحسين كرده ايد كه به نظر مي رسد آنچه را مي خواهند در اختيار دارند؟ در زمان هاي گذشته افراد براي رسيدن به اهداف خود روش و نگرش خاصي داشتند، ولي در قرن 21 اين روش ها به كلي تغيير يافته و نمي گوييم كه آن روش ها به كار نمي رود، بلكه مي گوئيم نياز به يك مكمل دارند كه در جهان امروز با پيشرفت علم و دانش شاهد آن هستيم. در اين كتاب يافته ها و سخنان الهام بخش بزرگان روزگار را جمع آوري كرديم كه اگر به آنها ايمان داشته باشيم بدانيد كه در زندگي امروز به آنچه مي خواهيم مي رسيم. به عنوان نمونه والاس والتز مي گويد:«بسياري از مردم كه به شيوه هاي ديگر زندگي خود را سرو سامان مي دهند؛ به دليل ناسپساسي در فقر نگه داشته مي شوند.

پيام هاي كوتاه براي موفقيتهاي بزرگ

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست