مدیر مسئول
حسين صبوري
آدرس
صفاشهر ، پانزده متري سوم ، پلاك 124
خلاصه کتاب
طنز، يكي از صناعات ادبي است كه با بيان يا تصويري شيرين و جذاب ،‌زشتي ها و كاستي ها را نمايش مي دهد و مخاطبان خود را با لبخند يا تبسمي معنادار به تفكر وامي دارد، گاهي نيز جهت تنوع روحيه و شادابي آن بسيار موثر و مفيد است. كتاب پيش رو، مجموعه اي از قصه هاي طنزي است كه مي تواند اهداف اين صنعت ادبي را در مخاطب خود فراهم سازد.

در آرزوي دامادي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست