مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
كتاب حاضر با هدف كمك به موفقيت معلمان در پرداختن به ناتوانائي هاي يادگيري و مشكلات عاطفي در كلاس درس است و اقدامات مورد نياز مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند كه برخي از فعاليت هاي مكمل آموزشي در آخر هر فصل آورده شده است. كتاب با سعله سلامت آموزگاران و جلوگيري از بي تابي آغاز مي شود پس بخش نخست كتاب نمايي كلي از مشكلات عاطفي و ناتوانائي هاي يادگيري و اختلالات عاطفي مي باشد به عبارت ديگر در مجموعه كتاب حاضر شامل هفت فصل مي باشد... .

اختلالات عاطفي و ناتوانائي هاي يادگيري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست