مدیر مسئول
عليرضا عقيقي بخشايشي
آدرس
قم - خيابان صفاييه كوچه بيگدلي - پلاك143 - واحد 5 - كد پستي:3715634969
خلاصه کتاب
مولف در مقدمه مي‌نويسد: كتابي كه پيش روي شماست، حاصل سالها تدريس ادبيات فارسي، در مقاطع مختلف، بويژه در مراكز تربيت معلم و ضمن خدمت فرهنگيان است. در اين كتاب ابتدا مباحثي در مورد قواعد زبان فارسي ارائه شده سپس ضمن بررسي واژه آموزي و نكته‌هاي هر درس كوشش شده تا قواعد زبان فارسي با بياني ساده و در خور فهم دانش آموزان كلاس پنجم مطرح و توضيح داده شود. و در پايان هر درس آزمونهايي مربوط به آن ارائه شده است.
فهرست
بخش اول: مباحث مقدماتي
درس اول: ساختمان واژه‌ها
درس دوم: رابطه‌ي واژه‌ها با يكديگر
درس سوم: انواع واژه‌ها
درس چهارم: شمارش تعداد جمله‌ها در يك بيت يا عبارت
درس پنجم: نشانه‌گذاري
آزمون جامع كتاب «بخوانيم» پايه‌ي چهارم
بخش دوم: بررسي نكته‌ها و واژه آموزي‌هاي كتاب «بخوانيم» پايه‌ي پنجم
درس اول
آزمون درس اول
درس دوم
درس سوم
آزمون فصل اول
درس چهارم
درس پنجم
آزمون فصل دوم
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
آزمون فصل سوم
درس دهم ژ
درس يازدهم
درس دوازدهم
آزمون فصل چهارم
درس سيزدهم
درس چهاردهم
آزمون فصل پنجم
درس پانزدهم
درس شانزدهم
آزمون فصل ششم
درس هفدهم
درس هجدهم
آزمون فصل هفتم
درس نوزدهم
درس بيستم
درس بيست و دوم
آزمون فصل هشتم
بخش سوم: آزمون‌ها
الف) آزمون‌هاي جامع
آزمون‌ جامع شماره 1 فارسي
آزمون‌ جامع شماره 2 فارسي
آزمون‌ جامع شماره 3 فارسي
آزمون‌ جامع شماره 4 فارسي
آزمون‌ جامع شماره 5 فارسي
آزمون‌ جامع شماره 6 فارسي
ب) آزمون ورودي استعدادهاي درخشان «تيزهوشان»
تيزهوشان، اسفند سال 1384
تيزهوشان، اسفند سال 1385
تيزهوشان، اسفند سال 1386
تيزهوشان، فروردين سال 1388
آزمون هوش و ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال 80-79
آزمون هوش و ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال 81-80
آزمون هوش و ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال 82-81
ج) آزمون‌هاي ورودي مدارس نمونه دولتي (استان فارس)
آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال 86-85
آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال 87-86
آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال 88-87
آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال 89-88
بخش چهارم: پاسخ‌نامه‌ي آزمون‌ها
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع كتاب «بخوانيم»پايه‌ي چهارم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون درس اول
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل اول
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل دوم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل سوم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل چهارم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل پنجم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل ششم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل هفتم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون فصل هشتم
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 1
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 2
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 3
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 4
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 5
پاسخ‌نامه‌ي آزمون جامع 6
پاسخ‌نامه‌ي آزمون تيزهوشان، اسفند سال 1384
پاسخ‌نامه‌ي آزمون تيزهوشان، اسفند سال 1385
پاسخ‌نامه‌ي آزمون تيزهوشان، اسفند سال 1386
پاسخ‌نامه‌ي آزمون تيزهوشان، اسفند سال 1388
پاسخ‌نامه‌ي آزمون هوش ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال 80-79
پاسخ‌نامه‌ي آزمون هوش ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال81-80
پاسخ‌نامه‌ي آزمون هوش ادبيات مرحله دوم تيزهوشان سال82-81
پاسخ نامه‌ي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال 86-85
پاسخ نامه‌ي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال87-86
پاسخ نامه‌ي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال88-87
پاسخ نامه‌ي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سال89-88

كتاب آموزش و كار بخوانيم پنجم ابتدايي

  • نویسنده : كياني حبيب
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 192صفحه
  • شابک 978-964-182-030-7
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب کتب کمک آموزشی , کودک و نوجوان
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست