مدیر مسئول
فاطمه انصاريان
آدرس
قم- خيابان شهيد فاطمي - كوچه نوزدهم - پلاك 27 - كد پستي:3715655756
خلاصه کتاب
موضوع كتابت و نگارش از گرانمايه‌ترين و مهم‌ترين امور بشر محسوب مي‌شود؛ چرا كه كتابت بزرگترين عامل صيانت و نگهباني از انديشه‌ها و علوم دانشمندان است. بقاي علوم و انديشه‌ها كه باعث رشد فكري و علمي اجتماع مي‌شود به وجود كتابت است. علم با تمام ارزش ذاتي‌اش اگر انتقال پيدا نكند و محبوس بماند كوچكترين ارزشي ندارد. از رسول اكرم صلي الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند: علم و دانش را به بند كشيد و از آن نگهباني كنيد. عرض كردند چگونه علم به بند كشيده مي‌شود؟ حضرت فرمودند: با كتابت و نگارش آن. اين نشانگر اهميت كتابت از ديدگاه اسلام مي‌باشد. اين اثر نيز كه برگزيده‌اي از سخنان استاد حسين انصاريان است در اهميت كتابت و كتابخواني بحث نموده است.

ارزش كتاب و كتابخواني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست