مدیر مسئول
محمد جواد واعظي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوچه 15
خلاصه کتاب
از مهم ترين كتب اعتقادي شيعه، كتاب الباب الحادي عشر تاليف علامه حلي (رحمه الله) است كه در طول قرنهاي متمادي مورد توجه علما و انديشمندان اسلامي بوده است و نيز در حوزه هاي علميه مورد تدريس و بحث قرار مي گيرد. بنا به اهميت نوشتار و مطالب كتاب علما و فقهاي بسياري حواشي و شرحهايي بر آن نوشته اند كه كتاب حاضر يكي از آنها است. در اين اثر پنج اصل مهم دين اسلام يعني توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد بر حسب ادله قرآني و نيز عقلي مورد بحث واقع شده اند و برخي شبهات و پرسش ها كه در اين زمينه مطرح بوده نقل و پاسخ داده شده اند.

مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست