مدیر مسئول
محمد جواد واعظي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوچه 15
خلاصه کتاب
اين اثر مجموعه اي از پنج رساله و نوشتار تحقيقي مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبايي است كه موضوعات آن عبارتند از: - رساله الانسان قبل الدنيا: اين نوشتار مختص مرحله ما قبل عالم دنياست. مولف محترم قائل به وجود دو عالم قبل از اين عالم است. عالم عقل و عالم مثال. - رساله الانسان في الدنيا: اين نظريه نيز مثل نظريه قبلي از ابداعات علامه (رحمه الله) مي باشد. در اين نظريه ادراكات اعتباري در مقابل ادراكات حقيقي قرار مي گيرند. انسان اين نكته را متوجه مي شود كه براي رسيدن به كمال بايد احتياجات و نواقص پيش پا را كامل كند. - رساله الانسان بعد از الدنيا: اين عالم هم با مرگ انسان آغاز مي شود كه جدا شدن روح از جسم اولين گام ان مي باشد و پايان آن روز حساب است كه منتهي به بهشت يا جهنم خواهد شد. - رساله الولايه: اين نوشتار در پنج فصل ارائه شده كه عبارتند از: بيان دين و ظاهر و باطن آن، توضيح خلقت در نشئه اول، معني كمال و كيفيت اتصال به عالم علوي، توضيح طريق كه چگونه انسان به كمال مي رسد و استدلال بر طبق معقولات و منقولات نتيجه بحث كه رسيدن به كمال انساني است. - علي و الفلسفه الالهيه : اين نوشتار نيز در سه محور به نگارش درآمده است: بيان معني فلسفه به صورت عامه و معني فلسفه الهيه و شناخت فلسفه ديني، بيان برخي صفات اميرمومنان عليه السلام مانند شجاعت و فصاحت و ... بحث در مراحل معرفه الله بر حسب خطبه توحيدي اميرمومنان عليه السلام.

الانسان و العقيده

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست