مدیر مسئول
محمد جواد واعظي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوچه 15
خلاصه کتاب
در كلام از خليفه دوم است كه به اميرمومنان عليه السلام گفت: يا علي ! تعجب من از اين كه تو بر تمام مسائل علمي و قضايي و فقهي احاطه داري، نيست بلكه تعجب من از اين است كه تو هر گونه سوال و مشكلي را بلافاصله و بدون تامل و انديشه جواب مي دهي! اميرمومنان عليه السلا م در حالي كه دست خود را نشان مي دادند گفتند : اي عمر! اين دست من چند انگشت دارد؟ عمر بلافاصله گفت: پنج انگشت. حضرت فرمودند: كليه مسايل و علوم در نظر من مثل پنج انگشت دست است در نظر تو خداوند اين علوم را به همين روشني در اختيار من قرار داده است. نگاهي كوتاه به شخصيت علمي و سياسي اميرمومنان عليه السلام مي تواند زوايايي از تدبير و سياست حضرت را تشريح نموده و بسياري از حقايق وجودي ايشان را تبيين نمايد كه نوشتار حاضر هم درصدد بيان و توضيح اين امر به نگارش درآمده است.

شخصيت علمي و سياسي اميرالمومنين (عليه السلام) از ديدگاه اهل سنت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست