مدیر مسئول
يدالله جنتي
آدرس
تهران ، صندوق پستي 753-13145
خلاصه کتاب
كتاب پرندگان خشم آلود رماني است از دامته دموريه با موضوع و محوريت مديريت بحران و واكنش مناسب در قبال آن و كوشيدن براي كنترل ناملايمات بجاي باختن خود، عشق به خانواده و احساس مسئوليت خانوادگي خواننده شاهد حمايت شخصيت اصلي داستان از خانواده در برابر بحران هاي جاري پرهيز از تنبلي و سستي است. همت بلند براي مبارزه مستمر با امواج طوفنده زندگي، اميد به آينده و دوري از نااميدي قاطعيت در عمل و دهها نكته قابل توجه ديگر نكاتي هستند كه خانم دومريه در داستان مهيج و جذاب خود با مهارت ويژه اي به تصوير كشيده و علت وجود هر يك از اين روحيات مثبت را در پايندگي يك زندگي پويا و شاداب آشكار ساخته است.

پرندگان خشم آلود

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست