مدیر مسئول
خانم شفيعي نجف آبادي زيبا
آدرس
بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، ك. بيست و دوم، پ. 29
خلاصه کتاب
تحقيقات به روشني نشان داده‌اند كه ارائه مراقبت‌هاي پيشگيرانه با كيفت بالا و مبتني بر مدارك يك كمك بدون خدشه براي كمك به بيماران است تا زندگي سالم‌تري داشته باشند. هم‌چنين بر اساس تحقيقات مي‌دانيم بهترين راه براي اطمينان از اين كه خدمات پيشگيرانه به طور شايسته اجرا شوند اين است كه اطلاعات مبتني بر شواهد به آساني در محل مراقبت در دسترس باشند. اين راهنما استاندارد طلايي مراقبت‌هاي پيشگيرانه را به دست شما مي‌دهد. در اين اثر، 45 خدمت باليني پيشگيرانه وجود دارد كه نيروي اجرايي خدمات پيشگيرانه آمريكا آنها را در سال 2001 تا 2004 ارائه كرده است. اين نيروي اجرايي تحت سرپرست (AHRA) بوده كه يك گروه مستقل تخصصي از ورزيدگان در مراقبت‌هاي اوليه و پيشگيرانه مي‌باشد كه به طور مدون اثربخشي مدارك را بررسي كرده و توصيه‌هايي را براي خدمات باليني پيشگيرانه ارائه مي‌دهد.

راهنماي غربالگري بيماري ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست