مدیر مسئول
خانم شفيعي نجف آبادي زيبا
آدرس
بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، ك. بيست و دوم، پ. 29
خلاصه کتاب
مولف در مقدمه مي‌نويسند: هدف از اين نوشتار، سفرنامه به معناي مرسوم آن نيست تا اشكال شود كه تمامي اماكن به طور دقيق و كامل شرح داده نشده است، و نيز هدف تنها نوشتن كتابي براي معرفي غرب و ذكر نقاط قوت و ضعف آن نيست، و نيز هدف نوشتن جنگي از مطالب مسافرتي،‌ اجتماعي، اعتقادي، فقهي و ... نيست تا گفته شود زمان جنگ نويسي به سر آمده است، تمامي اين اهداف تا اندازه‌اي مد نظر بوده اما هدف مهم‌تر اين است كه بگوييم اگر گروهي دانشمند به هر نحو ولو براي اهداف غير علمي دور هم جمع شوند ثمره آن نهايتاً علمي و بسيار شيرين است پس بايد زمينه‌اي فراهم آيد كه انديشمندان با گرايش‌هاي مختلف دور هم جمع شوند آنگاه ثمرات آن را در عمل به كار بست. اين سفرنامه با هدف مطالعه‌اي از اروپا و برگزاري برخي جلسات علمي ـ فرهنگي با برخي از دانشگاههاي كشورهاي اروپايي آغاز شد كه شامل كشورهاي : تركيه،‌ يونان، ايتاليا، وين، آلمان و فرانسه مي‌گردد

سفرنامه علمي - فرهنگي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست