مدیر مسئول
غلامرضا بهرامي اسفرجاني
آدرس
خيابان معلم – روبروي بيت امام – (صندوق پستي : 3859 –37185)
خلاصه کتاب
كودك نيازمند آموزش و حمايت از طرف والدين است تا استعدادهاي نهفته دروني‌اش شكوفا گردند. اين آموزشي مي‌تواند از همان اوايل كودكي شروع گردد. آشنايي با محيط، لوازم و ابزار، افراد، اشكال، رنگها و ... هر يك در رشد فكري او مفيد خواهد بود. مجموعه كودك باهوش من مي‌آموزد... با هدف شكوفايي استعداد كودكان و پرورش خلاقيت آنان كوشيده است بهترين مجموعه ها را تهيه و ارائه نمايد كه از آن جمله است: الفباي فارسي، ميوه‌هاف سبزيها، حيوانات، وسايل نقليه، رنگها و الفباي انگليسي است كه به صورت تصويري و رنگي در دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است.

كودك باهوش من مي آموزد الفباي فارسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست