مدیر مسئول
سيد ضياء الدين تنكابني
آدرس
بلوار جمهوري ، جمهوري 28 ، فرعي اول سمت چپ، پ 8
خلاصه کتاب
حديث عنوان بصري يكي از دستور العمل هاي بسيار مهم وجود مقدس امام صادق عليه السلام است كه در بردارنده نكاتي نغز و بديع در تهذيب نفس است. و بسياري از عرفا، علما و بزرگان اخلاق اهتمام خاصي به اين روايت شريف داشته اند. كتاب حديث معرفت به نوراينت و حديث عنوان بصري در جهت كسب معنويت و نورانيت براي همه ره جويان حق و حقيقت گردآوري شده است.

حديث معرفت به نورانيت و حديث عنوان بصري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست