مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب
كتاب حاضر به قلم حميد محمدي مي باشد كه با موضوع صرف متوسطه به همراه دفترچه تمرين در باب اسم آمده است. اين كتاب چاپ پنجم از انتشارات مركز نشر هاجر مي باشد كه در آن آموزش، تمرين و مسائل مربوط به دروس عربي مطرح شده است.

صرف متوسطه به همراه دفترچه تمرين ـ باب اسم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست