مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب
كتاب كارگاه نويسندگي يا كتاب كار كلك خيال انگيز در سه جلد براي آموزش و تمرين دستور زبان و قواعد نوشتاري و بيان ادبيات فارسي جهت طلاب حوزوي علميه خواهران تهيه، تدوين و نگارش يافته است. اين كتاب با توجه به ادبيات كهن و ادبيات معاصر ايران و فارسي زبانان به بيان مطالب آموزشي خود با تعداد قابل توجهي تمرين براي هر درس همت گماشته است.

كارگاه نويسندگي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست