مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب
كتاب كلك خيال انگيز در سه جلد براي آشنايي با ادبيات فارسي و آموزش نويسندگي تهيه شده است كه مباحث اصل اين كتاب‌ها آموزش نويسندگي بوده و در اول هر درس براي ايجاد مهارت و تغيير رفتار در نويسندگي آموزش‌هايي ارائه شده است. پس آشنايي با متون برجسته ادبي براي مطالعه و تجزيه و تحليل دانشجو و همچنين آشنايي با سوالات گوناگون ادبي در ادامه درسي هاي كتاب هاي فوق آورده شده است. در ادامه نيز براي هر كدام از كتب يك جلد كتاب كار تاليف شده و كليه تمرينات مورد نياز در آن پيش بيني شده است.

كارگاه نويسندگي كتاب كار كلك خيال انگيز 3

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست