مدیر مسئول
جواد يزداني رهبر
آدرس
خيابان صفائيه - كوچه 37 – فرعي 5 – پلاك 162
خلاصه کتاب
يكي از مشكلاتي كه حركتها، به ويژه حركت دين در مسير ارزش‌هاي انساني را محدود مي‌كند، برخورد انسان با مسائل، و مشكلات گوناگوني است كه در مراحل مختلف زندگي فراروي او قرار مي‌گيرد و اين امر سبب مي‌شود كه درست انديشيدن، دين و مسير اصلي حركت فراموش شود. در اين راه شايد خانواده و مهم‌تر از آن رابطه زن و شوهر نقش مهمي را ايفا مي‌كند. زماني با ازدواج و تشكيل خانواده مي‌توان به هدف الهي و مقدس دست يافت كه آرامش بر خانواده و در درجه اول بر زن حاكم باشد. همانگونه كه در قرآن كريم نيز خداوند متعال اصالت را در ايجاد اين آرامش به زن داده و او را در اين امر رواني اصل دانسته است. لذا با توجه به اين مساله ركن اساسي زندگي و خانوادگي احساسات و عواطف است و منبع اصي احساسات و عواطف، وجود زن است و زن در سايه آرامش مي‌تواند عواطف و احساسات خود را بروز دهد، و در نتيجه بهتر وظايف خويش را در ارتباط با همسر و فرندانش انجام مي‌دهد، اينجاست كه آرامش زن به عنوان همسر اهميت خود را نشان مي‌دهد. از اين رو ضروري است كه عوامل و موانع ايجاد آرامش زن را بشناسيم تا در نتيجه اين شناخت خنواده را به تعادل و آرامش و تكامل مورد نظر الهي برسانيم.

تاثير آرامش رواني زن بر آرامش خانواده

  • نویسنده : سادات نوري زينب
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : جیبی
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 128صفحه
  • شابک 978-964-2743-14-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست