مدیر مسئول
محمد رضا كاظمي
آدرس
خ19دي- فرهنگيان1- كوچه شهيدبيطرفان4- پشت دبيرستان ريحانةالنبي- پ27
خلاصه کتاب
خداوند به انسان قدرت عقل و تدبير را عنايت نمود تا نيك و بد را درك كرده و به انجام وظايف انساني و به اداي تكاليف الهي مكلف باشد. (ايحسب الانسان ان يترك سدي)، آيا انسان تصور مي‌كند كه با وجود عقل و نيروي عمل خداوند او را مهمل و به حال خود مي‌گذارد و به اوامر و نواهي خود مكلفش نمي‌سازد!؟ نوشتار حاضر با هدف آگاهي و آشنايي مخاطبان با تاريخ و حوادث گذشتگان، مجموعه اي از وقايع و حوادث عبرت انگيز را گردآوري و ارائه نموده است تا علاوه بر تاملي بر تاريخ گذشتگان مايه عبرت آيندگان قرار گيرد. باشد كه مفيد واقع گردند.

عبرت از گذشتگان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست