قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ديده ها و دريافت ها

نویسنده: رجبي حسين

خلاصه کتاب

بي‌شك وجود مذاهب و فرقه‌هاي گوناگون موجود در جامعه اسلامي واقعيتي انكار ناپذير مي‌باشد. از اين رو شناخت ديدگاه‌هاي مذاهب معروف و شناخته شده در بين مسلمانان از مسايل ضروري مي‌باشد. چرا كه مذاهب اسلامي در عين اشتراك در اصول و پايه‌هاي دين اسلام از باورها و آداب خاصي مذهبي برخوردار مي‌باشند، و اين باورهاي مذهبي است كه زندگي رفتار و ارتباطات هر فرقه‌اي را شكل مي‌دهد. به عبارت ديگر عقايد مذهبي نقش اساسي در روابط و تعامل خواه مثبت يا منفي بين پيروان مذهب دارد و از آنجا كه ارتباطات فيزيكي بين مسلمانان فراوان مي‌باشد و از سويي دستهاي مرموز دشمنان براي ايجاد نزاع و تفرقه در تلاش است شايسته مي‌باشد. مسلمانان براي شناخت بهتر يكيدگر از عقايد و فرقه‌هاي موجود آگاهي داشته باشند و هرچه شناخت بيشتر باشد ارتباطات عميق‌تر و صميمي‌تر خواهد بود. بهترين راه شناخت باورهاي مذاهب اين است كه به صورت مقايسه‌اي تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد. در اين نوشتار ابتدا به طرح مساله و سپس بيان ديدگاههاي مذاهب به طور جداگانه پرداخته شده است كه جز مواردي كه نياز به تفكيك نبوده است، البته گاه ديدگاهها با عنوان اهل سنت و اهل تشيع و گاه فرقه‌هاي منسوب به آنها نظير : وهابيت،‌معتزله،‌اشاعره،‌زيديه و اسماعيليه كه از ديدگاه خاصي برخوردار بودند، آمده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160