مدیر مسئول
سيد عليرضا برقعي
آدرس
خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك 97
خلاصه کتاب
اهميت اصول فقه بر هيچ كسي پوشيده نيست؛ زيرا اين علم هم منطق علم و ابزار استنباط صحيح احكام است و هم طريق اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط از كتاب و سنت ائمه عليهم السلام مي‌باشد. مباحث علم اصول عموماً در پنج بخش: مباحث الفاظ، ادله احكام؛ اصول علميه، تعارض ادله و اجتهاد دو تقيد ارائه مي‌شوند. اين كتاب يك كتاب كمك درسي جامع براي طلاب است كه در اصل به عنوان تلخيص كتاب الموجز جهت مطالعه همراه درس اساتيد و شركت در امتحانات براي طلاب مهيا شده است. در اين اثر كليه مباحث كتاب به صورت سوال و جواب در آمده و بيش از 350 سوال از متن كتاب ذكر گرديده است.

خلاصه جامع الموجز في اصول الفقه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست