مدیر مسئول
محمود تقي زاده داوري
آدرس
خيابان پرديسان ، بلوار شهيد مولوي كوچه اول سمت چپ
خلاصه کتاب

اين كتاب اسناد و مفا رواياتي را كه در كتاب هاي كلامي كافي، به¬خصوص اصول و روضه وجود دارند، مورد توجه قرار داده و تعدادي از روايات ناظر به بعد عمل را كه در 5 جلد فروع باعث مي شود، انتخاب كرده و آنها را با يك هزار و هشتصد و هشتاد و يك روايت بصائر صفا رو 2606 روايت در آنچه از محاسن برقي به جاي مانده مقايسه كرده است تا نشان دهد كه اين 3 مجموعه از حديث راويان روايت و نيز شيوه هاي تنظيم روايات، از حيث مفاد رواياتي كه هر كدام مطرح كرده اند، با هم متفاوتند.

دوره شكل گيري تشيع دوازده امامي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست