مدیر مسئول
محمود تقي زاده داوري
آدرس
خيابان پرديسان ، بلوار شهيد مولوي كوچه اول سمت چپ
خلاصه کتاب

كتاب حاضر به بيان ساسيت ها و عملكردهاي خلفا در زمينه توزيع ثروت و قدرت و نيز ساختارهاي اجتماعي بر آمده از آن سياسيت ها و عملكردها و پيش زمينه هاي پيدايش نابرابري هاي اجتماعي و فاصله طبقاتي در جامعه اسلامي زمان خلفا پرداخته است. پس سياست ها و عملكردهاي امام علي عليه السلام در زمينه توزيع ثروت و قدرت و ساختار نظام اجتماعي متعادل در دوران ايشان بررسي و مشخص مي شود كه چرا امام علي عليه السلام بعد از رسيدن به حكومت، تحولات و تغييراتي به وجود آورد كه ساختار اجتماعي مورد نظر او از ساختار اجتماعي جامعه خلفا متمايز شود و همچنين خلفا چه تغييراتي در جامعه متعادل حضرت محمد صلي الله عليه و آله ايجاد كرده بودند كه نيازمند دگرگوني عميقي از جانب امام علي عليه السلام شده بود.

تعديل نابرابري هاي اجتماعي در دولت امام علي (عليه السلام)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست