قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

روان شناسي زن در نهج البلاغه

نویسنده: طيبي ناهيد

خلاصه کتاب

نهج البلاغه عصاره انديشه احساس والاي اميرمومنان عليه السلام است كه براي تمامي دردهاي بشري نسخه‌هاي كامل و درمانگر پيچيده است. روي سخن نهج البلاغه با انسان است و تربيت هدايت او همواره مورد توجه حضرت بوده است. نوشتار حاضر بررسي ديدگاه روانشناسان و جامعه شناسان در مورد ساختار و خلقت زنان و تفاوتهايشان با مردان است كه هميشه كوشيده‌اند بهترين نظريات را ارائه دهند؛ اما براي اثبات اين كه نظريه دين اسلام و مكتب تشيع والاتر و بهتر از همه است ديدگاه مولاي متقيان اميرمومنان عليه السلام و بيان تفاوتها از منظر ايشان بيان شده، تا در سايه كلام حضرت اوج كمال اين دين و مذهب نمود پيدا كند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

طليعه سخن
فصل اوّل: ساختار مفهومي
لحظه‌اي با علي عليه‌السلام و نهج‌البلاغه، عصارة انديشة او
پيشينة روان‌شناسي زن
فصل دوم: هويّت مشترك و جنسيّت متفاوت
درآمدي بر تفاوت‌هاي زن و مرد
هويّت انساني، زنان و مردان
فصل سوم : خاستگاه تفاوت‌ها
واثت و تفاوت‌هاي جنسيّتي (نگره فرويد)
محيط و تفاوت‌هاي جنسيتي ( نگره كارل گليكان)
خود‌آگاهي و تفاوت‌هاي جنسيّتي (نگره ژان پياژه)
نقد نگره‌ها
نگره روان‌شناختي ديني و تفاوت‌هاي جنيسيّتي
چكيده سخن
فصل چهارم: تفاوت‌هاي زنان و مردان از منظر روان‌شناختي
تفاوت‌هاي جنسي
تفاوت در غدد و هرمون‌ها
تفات در روابط جنسي و نيازها
تفاوت رواني
تفاوت عاطفي
تفاوت در برخورد با تنش‌ها
تفاوت در نيازها
تفاوت عقلي
تفاوت در تصميم گيري
تفاوت در عقل عملي و نظري
تفاوت در توانايي شناختي
تفاوت در نگرش‌ها
تفاوت در شيوة مديريّتي
تفاوت در دين باوري
تفاوت در گروش به دين
تفاوت در وظايف و تكاليف
فصل پنجم: جايگاه عقل و عاطفة زنان از ديدگاه‌ امام علي عليه‌السلام و روان شناسان
مفهوم عقل
مفهوم عاطفه
رن در بستر عقل و عاطفه
مشروت با زنان از منظر روان شناختي علي عليه‌السلام
فصل ششم: پذيرش تفاوت‌هاي و سير كمال انساني
پذيرش تفاوت‌ها و نقش آن در زندگي
اكسير عشق و پذيرش تفاوت‌ها
قضاوت‌هاي آزادانه در ساية پذيرش تفاوت‌ها
پذيرش تفاوت‌ها و حل مشكلات
پذيرش تفاوت‌ها و آرامش رواني
نقش تفاوت‌ها و اجاد تعادل
نقش‌ها اجتماعي زنان و تعادل
فصل هفتم: تفاوت زن و مرد، راز تكامل
الف) تفاوت راز تكامل
ب) جلوه‌هاي ويژة رواني زنان
1- بينش دروني
2-تناسب و دمسازي
3- همدلي و هم احساسي
4- ارتباط متعالي
5- خود‌آرايي،‌جلوه‌اي اختصاصي
فصل هشتم: آسيب‌هاي رواني زنان
آسيب‌شناسي رواني زنان
افسردگي، ارمغان برابر نگران
يائسگي و افسردگي از ديدگاه رواني
علي عليه‌السلام و راهكارهاي و راهبردهاي افسردگي زنان
حجاب و آسيب‌هاي رواني
نتيجه
فهرست منابع