قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

موضوعات و شيوه هاي گفتگو با نسل جوان

نویسنده: لقماني احمد

خلاصه کتاب

دوره نوجواني و جواني مرحله‌اي مهم و حساس در شكل گيري شخصيت انسان است. شناخت ويژگي‌هاي اين ايام و توجه به عواملي كه در ساختار شخصيت نسل جوان نقش اساسي دارد، از نيازهاي مقدماتي امام ضروري و موثر است كه براي جوانان و اطرافيان آنان نقش بنياديني ايفا مي‌كند. در اثر حاضر كه نزديك به سي موضوع زنده و جاري در بين نسل جوان در چهار بخشي روانشناختي، تربيتي ـ پرورشي، فرهنگي ـ اجتماعي، اعتقادي مطرح شده است، به نياز بسيار جدي و جامع اطرافيان نسل جوان توجه شده است تا همه دلسوزان و شيفتگان نخست با اصل هر موضوعي آشنا سپس از عومل و ابعاد آن آگاه و سرانجام ريشه‌ها و شيوه‌هاي گفتگو با نسل جوان را در يابند تا به دور از هر گونه امر و نهي يا خشم و خشونت همراه با اعتدالي روشمند و منطقي ارزشمند راه گفتمان را بگشايند و شريني شناخت و معرفت ديني را در كام وجود جوانان به يادگار بگذارند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن نويسنده
سلسله موضوعات روانشناختي
جوان و شاخص‌هاي جواني
1- جلوه جسماني و ظاهري جوان
2- جلوه روحي- عاطفي و ابعاد ناپيداي جوان
3- جلوه اجتماعي
4- جلوه خانوادگي
5- جلوه تحصيلي
بنيانهاي تأثير گذار در شخصيت جوان
1- فطرت ( سرشت خدايي و تمايلات ذاتي)
2- خانواده ( جلوه‌هاي ژنيتيكي و موروثي)
3- جامعه( تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي)
جلوه‌هاي ارتباط انساني اطرافيان با جوان
الف) ارتباط شناختي ( معرفتي)
ب) ارتباط عاطفي
ج) ارتباط كلامي
د) ارتباط تشويقي
ه) ارتباط مشورتي
و) ارتباط الگويي
نشان‌ها و نشانه‌هاي كمال در جوان
جوان و نيازهاي روحي
چگونه نيازهاي جوان را بشناسيم؟
1- مشاهده رفتار و حالات جوانان
2- گفتگو با جوانان
3- شناخت و آگاهي شايسته درباره شخصيت جوان و حالات جوان
4- تفكيك و بازشناسي نيازهاي اصيل از نيازهاي كاذب نسل جوان
نيازهاي بنادين و اساسي نسل جوان
1- نياز به امنيت يا ايمني خاطر
2- نياز به مقبوليت يا پذيرش
3- نياز به موقعيت و پيشرفت
4- نياز به داد و ستد عاطفي
5- نياز به كسب يك فلسفه حياتي ارضا كننده
6- نياز به معنويت
7- نياز به خود شكوفايي ( تحقق خويشتن)
جوان، الگو‌خواهي و الگو‌يابي
جلوه‌هاي جاري در اسوه‌يابي
معرفي الگوها، سيره و سخن قرآن
عناصر ماندگار در الگو‌هاي امروز و فردا
آثار و بركات الگوگيري بايسته و شايسته
1- جهت دهي انديشه‌ها؛ تنظيم و تمكز افكار
2- كمال وتعامل؛ تعالي روح و روان
3- به كار افتادن استعدادهاي راكد و ساكن
رسالت ما در قبال الگوي نسل جوان چيست؟
جوان و اعتماد به نفس
اعتماد به نفس؛ چيستي و چگونگي آن
تأثيرات « اعتماد به نفس» در زندگي جوانان چيست؟
شيوه‌هاي ايجاد و تقويت اعتماد به نفس
1- خودارزشمندي
2- خودشناسي
3- خود پنداره مثبت
4- خود اتكايي
5- رويارويي با مشكلات
6- تلقين درماني
7- تمرين ندر تصميم گيري
8- فراگيري مهارتهاي زندگي
9- كسب تجارب موفقيت آميز
10- مطالعه زندگي افراد موفق
11- بدست آوردن تكيه‌گاه معنوي
جوان و موفقيت
موفقيت؛‌ بينش‌ها و برداشت‌ها
جوان؛ موفقيت و انواع آن
راهكارهاي ارتباط با جوانان درباره موفقيت
1- توجه به جنبه‌ها و جلوه‌هاي مثبت در زندگي جوانان
2- جايگزين سازي اهداف جديد
3- توجه بخشيدن به نقش شگرف اراده
4- حفظ تعادل روحي و فكري نسل جوان
5- توجه بخشيدن به شخصيت افراد نه مسؤليت آنان
6- آينده نگري، شرط لازم و ضروري موفقيت
7- نعمت پنداشتن كمبودها، تلخيها و سختيهاي زندگي
8- مدد خواستن از پروردگار و روح بلند پاكان و صالحان
جوان، شادي و شادكامي
آثار شادكامي در زندگي
1- افزايش نيروي رواني
2- تقويت روحيه مقاومت پذيري
3- بهبود سازي مناسبات اجتماعي
4- مقابله با اختلالات عصبي و روحي در جوانان
5- توسعه دنياي ارتباطي نسل جوان
جوانان راز شادكامي و شاديابي در زندگي
1- نوع نگاه و نگرش به خويشتن
2- توجه به زمان حال
3- اصلاح انديشه‌هاي خود
4-اصلاح انديشه‌هاي خود
5- از دست ندادن اهداف و آرمان‌هاي زندگي
6- استقبال از مشكلات
7- نهراسيدن از اشتباهات
8- تعهد نسبت به مسؤليتها
9- رو كردن به تلاش و كوشش
10- دوري از رؤياها؛ توجه به حقايق زندگي
توصيه‌هاي تربيتي براي اطرافيان نسل جوان
جوان، خوش بيني و مثبت‌نگري
«خوش بيني» خواسته‌اي خدايي و انديشه‌اي آسماني
تغيير نگرشهاي نسل جوان؛ ريشه‌ها و شيوه‌ها
1- توجه بخشيدن به موضوع شناخت و ارزش شناخت
2- تفاوت بين « حادثه» و « تفسير حادثه»
3- تقويت نگرش مثبت به جوانان در خود و ديگران
4- برقراري مناسبات دوستانه با جوانان
5- بهره‌مندي از دوستي، درايت و دلسوزي همسالان و دوستان
جوان، بدبيني و منفي‌گرايي
نوجواني و جواني؛‌ تلاطم و توازن بينش انسان
ويژگيهاي افردا منفي‌گرا و بدبين
پيشنهاد‌ها و راهكارهاي درمان
1- پذيرش بي‌قراري جوانان و تحمل ناسازگاري آنان
2- تظاهر نكردن به دانايي و برتري علمي
3- بهره‌گيري از كلام ملايم و رفتاري و برتري علمي
3- بهره‌گيري از كلام ملايم و رفتاري نرم و دلنشين
4- دوري از استهزاء‌ و تحقير احساسات جوانان
5- احترام به استقلال سنّي جوانان
6- دوري از عجله و شتابزدگي در اصلاح جوانان
7- احترام به خلوت نسل جوان
8- گفتگو‌هاي مختصر و مفيد با جوانان
9- بهره‌گيري از روحية « مثبت نگري»‌ در برخورد با جوانان
سلسله موضوعات تربيتي- پرورشي
جوان، غريزه جنسي و شيوه‌هاي مهار آن
عوامل تحريك غريزه جنسي در نوجوان
1- عوامل فردي تحريك غريزه
2- عوامل اجتماعي تحريك غريزه
ارزشهاي و لغزشهاي زندگي
راهكارهاي و تدابير پيشنهادي براي حفاظت غريزي جوانان
1- آشنايي و توجيه نوجوانان و جوانان با تغيير و تحولات غريزي آنان
2- تقويت بينشها و باورهاي آسماني
3- فراهم سازي فرصت‌هاي بحث و گفتگو
4- همدلي و همراهي عملي
جوان و دشواري‌ها پيدا و پنهان
جلوه‌هاي از دشواريهاي جديد در زندگي جوان امروز
1- تبديل شدن خانه‌ها به خوابگا‌هها
2- اشتغال روز افزون والدين
3- نظام جديد آموزش متوسطه
4- موج رو به گسترش فرهنگ بيگانه
5- ابتذال و پوچگرايي
6-شتاب خاص زندگي
7- تخصصي شدن موقعيتهاي اجتماعي
8- استرسها و فشارهاي فزاينده زندگي
9- گسترش شهرهاي بزرگ
10- دنيا‌گرايي نسل جوان
11- ترديد‌ها و تعارضهاي فكري
رويكردها و راهكارهاي دشواريهاي نسل جوان
1- ارايه معنا و مفهوم زندگي
2- تبيين هويت، حقيقت و شخصيت جوان
3- افزايش جاذبه خانه و مدرسه
4- حل معضلات نظام آموزشي
5- تكريم منزلت جوانان
6- آشنا ساختن نسل جوان با انديشه‌هاي بزرگ و شايگان
7- فضا سازي اخلاقي در جامعه
8- تقويت محافل و مجالس بحث و انتقاد جوان
9- ارائه شيوه‌هاي صحيح مناسبات انساني
10- ايجاد بينش‌ و بصيرت
جوان و ازدواج
سعادت و سيادت در زندگي
عيارها و معيارهاي ازدواج
معيارهاي انتخاب همسر؛ نگاهي دوباره
1- توجيه « اهميت سناخت» و ارائه « راههاي شناخت»
شيوه‌هاي شناخت همسر
الف) مشورت با افراد فهيم و امين
ب) بهره‌مندي از واسطه يا معرف
ج) تحقيق و بررسي تمام عيار
د) فرستادن پيك
هـ) نوشتن نامه، ضبط صدا در نوار و يا بيان معيارها در فيلم
و) گفتگوي مستقيم
2- شناخت، امر دفعي و آني يا پديده‌اي تدريجي و پويا؟!
3- مراحل شناخت يكديگر
4- ارائه الگوهاي موفق و متعالي
5- تقوين فرهنگ ساده‌زيستي
6- طبيعي دانستن تفاوتهاي اخلاقي و فرهنگي
7- جدي گرفتن دوره‌هاي آموزش قبل از ازدواج
8- ارائه شيوه‌هاي حل مشكلات زندگي
9- عشق و علاقه همراه با درايت و دانش
10- نگاه به زندگي از دريچه‌اي حركت آفرين و پرنشاط
جوان و معاشرت با دوستان
دوستي‌هاي جوانان؛ چراها و چگونگي‌ها
دوست و دوستي در آينه انديشه‌ها
ميزانها و معيارهاي انتخاب دوستان از سوي جوانان
1- حفظ اسرار و رازداري
2- يكرنگي و صداقت در رفاقت
3- پايداري و استقامت در سختيها و تلخيها
4- فضيلت و اخلاق در رفاقت با دوستان
جوان و دوستيها افراطي
علل دوستيهاي افراطي
1- مجرا بودن فرد و محدوديت پاسخ به نيازهاي رواني
2- كمبود و خلأ عاطفي
3- طبيعت دوران جواني
4- محيطهاي شبانه روزي
5- شخصيت زدگي
6- عشق به زيبايي
7- توجه خاص به جوان
چگونگي برخورد با دوستي‌هاي افراطي
1- تأمين و ارضاي نيازهاي روحي جوانان
2- تكريم منزلت و تجليل شخصيت جوان
3- تعادل در رفتار با نوجوانان و جوانان
4- جايگزيني يك رشته فعاليتها ذوقي و هنري، فكري و عملي
5- ترغيب جواناو به ازدواج بهنگام
6- تقويت مباني اخلاقي و اعتقادي جوانان
جوان و مشاوره
آثار مشاوره با نسل جوان
1- ورزيدگي نيروي فكر و انديشه
2- تأييدي بر احساس كفايت و قابليت
3- برداشت جديدي از مسئوليت
4- كمتر شدن فاصله‌هاي عاطفي
5- نوعي آموزش غير مستقيم به نسل جوان
شرايط مشاوره با نسل جوان با ديگران
ويژگيهاي مشاور نسل جوان
جوان، محبوبيت و مقبوليت اجتماعي
اثار مقبوليت اجتماعي
1- پرورش و توسعه شخصيت
2- فراهي سازي پذيرش اجتماعي ديگران
3- جلب مشاركت جوانان در جامعه مردم سالار ديني
4- سلامت و تعادل رواني نسل جوان
5- نگاه مثبت به آينده زندگي
نقش ما در مقبوليت اجتماعي جوانان
الف) دو جانبه بودن تفاهم
ب) توجه به صفات برجسته اخلاقي و اجتماعي
ج)‌درك ارتباط ميان « مهارتهاي اجتماعي» و « مقبوليت اجتماعي»
د) افزايش اطلاعات و دانش روز
هـ) غلبه بر « خود شيفتگي» و « خوددوستي»
و) تقويت روحيه « آينده نگر»
ز) دوري از « تساهل»‌و » تسامح» در ارزشهاي اخلاقي
جوان و اوقات فراغت
اوقات فراغت در آموزه‌هاي آسماني
اوقات فراغت؛ آسيبهاي و آفتها
راهكارهاي و توصيه‌ها به اولياء، مربيان و مبلّغان
جوان و مسئوليت پذيري
جلوه‌هاي مسؤليت و پيامدها مسؤليت پذيري جوانان
1- تقويت حس كفايت و لياقت در زندگي
2- احساس نشاط پايدار دروني و شادابي معنوي
3- ايجاد افزايش حس قدرشناسي از زندگي
4- آمادگي براي ايفاي مسؤليتهاي بزرگ
عوامل پرهيز جوانان از پذيرش مسئوليت
1- كم‌خبري يا بي‌خبري از ارزش احساس مسئوليّت در زندگي
2- ترس و هراس از زندگي
3- سستي، تنبلي و بي‌حالي
4- نداشتن صبر و ثبات در زندگي
5- تلقين‌هاي منفي و خودكم‌بيني
شيوه‌هاي تشويق و ترغيب جوانان به مسؤليت پذيري
جوان، انتقاد و چگونگي آن
انتقاد و انواع آن
1- انتقاد سالم و سازنده
2- انتقاد ناسالم و سوزنده
شيوه شايسته انتقاد از جوان
سلسله موضوعات فرهنگي- اجتماعي
جوان و موسيقي
« موسيقي»‌يعني چه؟ آيا موسيقي مطلقاً حرام است؟
موسيقي مطرب يا غنا چيست؟ راههاي فهم حلال يا حرام؟
عنوانها و عرصه‌هاي گناه يا حرام در موسيقي و غنا
1- انحراف و ايجاد ميل در انسان از حق به سوي باطل
2- بازدارندة انسان از حالت جدّيت و عزم و اراده
3- كلام غير مفيد، ناصحيح و بي‌معنا
4- باطل،‌بد فرجام و ناشايست
فلسفة تحريم غنا چيست؟
الف) تشويق به فساد اخلاقي
ب) غفلت از ياد خدا
ج) آثار زيانبار بر اعصاب و روان
د) آثار سياه و نقش استعمارگران در ترويج آن
جوان، مطالعه و اشتياق به آن
جوانان، مطالعه و جلوه‌اي جاودان آن
پرسشي از ديروز؛ پاسخي براي امروز و هر روز
شيوه‌هاي تشويق و ترغيب جوانان به مطالعه
1- توجه به آثار ارزندة مطالعه در امروز و فرداي زندگي
2- تأثير روشن بيني خانوادة جوان در فراهم سازي فضاي دلپذير دانش‌اندوزي
3- شيوه منتقدانه در مطالعه
4- آشنايي با كتابهاي برگزيده و آثار برتر
5- مطالعه زندگينامه بزرگان و مشاهير و آشنايي با سخنان آنان
6- گزينش و سنجش آثار
7- بهره‌گيري از دانشها و روشهاي جديد و كارآمد
8- بلند نظري در مطالعه؛ همراهي دانايي و هوشياري
جوان و كنكور
شيوه‌هاي كنترل اضطراب كنكور
1- همبستگي مثبت ميان تسلط درسي و آرامش دروني
2- گفتگو درباره اضطراب براي كاهش شدّت آن
3-تغيير نگاه و نگرش اطرافيان نسل جوان
4- مباحثه علمي
5- ياد خدا
6- تلقين به نفس
7- آشنايي با نمونه سؤالات و شركت در كنكور آزمايشي
8- يكبار از رو خواندان
9- ميزان موفقيت برنامه و روش مطالعه جوانان
نكات كاربردي براي آرامش بيشتر در كنكور دانشگاه
10- خلوت جوانان با خود در هر شب
هفت پيشنهاد جديد و جالب براي رفع استرس
1- دست از كار بكشيد
2- با صداي بلند بخنديد
3- راديو و تلويزيون را روشن كنيد
4- به موضوعات مسترت‌بخش بينديشيد
5- قدم بزنيد
6- نفس عميق بكشيد
7- عضلات بدن را به كلي شل كنيد
جوان و تهاجم فرهنگي
اشاره‌اي تاريخي به شرارتي شيطاني
شيوه‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي
1- بازيابي هويت ديني
2- درك هويت فرهنگي
3- غرب شناسي زمينه غرب ستيزي
ريشه‌ها و شيوه‌هاي دشمني غرب
1- جامعيت، برتري و پويايي دين اسلام
2- سناخت درست نسبت به عظمت پيشوايان ديني
ماموريت روشنفكران يا اصلاحگران!
وظيفه ما نسبت به جوانان عزيز كشورمان
الف) پي‌ريزي، استحكام و تكامل باورهاي ناب فرهنگي
ب) دميدن روح تعهد و پرورش رشد سياسي
ج) ارائه الگوهاي شايسته و اسوه‌هاي آسماني
جوان و مديريت زمان
بهره‌گيري از زمان؛ عامل عمده موفقيت نسل جوان
جوان و شيوه‌هاي بهره‌گيري از زمان
1- تصحيح و تكميل بينش نسبت به زمان
2- تعادل بين سرعت عمل و آينده‌نگري
3- محاسبه فرصت‌هاي مفيد
4- اهميت و فوريت بخشيدن به كارها
5- پرهيز « تسويف»‌ يا فرداگويي
جوان و آزادي
جوانان و آزادي
جايگاه آزادي در قانون اساسي
پيشنهادهاي براي خانواده‌ها دربارة آزادي جوانان
1- تعريف دقيق و كامل مفهوم آزادي
2- قلمرو آزادي و معيارهاي آن
3- « آزادي از» يا « آزادي براي»؟
4- آزاديهاي معقول؛ شيوه‌اي شايسته و بايسته
5- « آزادي» يا « آزادگي؟»
سلسله موضوعات معرفتي- اعتقادي
جوان، خودشناسي و خوديابي
« خودشناسي» در نگاه خودشناسان و خداشناسان
آثار خودشناسي و خود‌يابي براي نسل جوان
1- خودشناسي، مقدمه خودسازي و بالندگي
2- خودشناسي، مقدمه خداشناسي و معرفت به پروردگار
3- خودشناسي زمينه‌اي براي خود‌پذيري
4- خودشناسي همراه با قبول واقعيت شخصيت خاص جوانان
شيوه‌هاي عملي خودشناسي براي ارائه به نسل جوان
1- توجه جدي و جامع اطرافيان نسل جوان به خودشناسي و خوديابي
2- تربيت دادن گفتگوهاي صميمانه با دوستان و همسالان
3- دقت و نازك انديشي در حالات دروني و راز و رمز روحي
4- مطالعه كتابهاي « خودشناسي»‌و « شخصيت يابي»
6- ترتيب دادن ميزگردها، نشستهاي علمي و مجامع بحث آزاد و ...
« خوديابي» و « خدايابي»؛ نگاهي از اين سو
جوان و هدف زندگي
هدف و آرمان و نقش آن در زندگي انسان
جوان، هدفمندي و آثار ماندگار آن
نقش ما در هدفداري نسل جوان
1- بيان تفاوت هدف و آرزو
2- « هدف آدمي» بيانگر نوع شخصيت او
3- پرهيز از ابتذال و روزمرّگي
4- «انتخاب هدف» با هم انديشي و استدلال
5- آشنايي با موقعيت «ابزار» و « اهدف»
جوان، هويت ديني و گرايش‌هاي معنوي
انتظار نسل جوان از « معنويت» و « دين» چيست؟
آنچه « هويت ديني»‌ و « جلوه‌هاي معنوي» به انسان مي‌دهد
1-پاسخ‌ به پرسشهاي بنيادين فركي فرهنگي
2- جهت بخشيدن به زندگي
3- نگاه و نگرش مثبت به آينده
4- وحدت اعتقادي
5- زمينه‌ساز هويت تمدني
6- محبوبيت و مقبوليت اجتماعي
7- معنا بخشيدن به جهان
رسالت ما در قبال جوانان
فهرست منابع
آشنايي با آثار انتشارات