مدیر مسئول
عليرضا نعمتي
آدرس
قم، شهرك پرديسان، خ ژاله، ژاله 8 پ 5
خلاصه کتاب
متن ارائه شده براي كتاب يك درخواست درباره فرج اعمال شود. اينجمله كه اين كتاب براي بهره‌مندي ساير شيعيان جهان به زبان انگليسي ترجمه شده است.

يك درخواست

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست