مدیر مسئول
احمد افشار
آدرس
خيابان صفائيه - نبش كوچه آمار - طبقه دوم
خلاصه کتاب
رواشناسي اجتماعي دائمي است كه در پي شناخت عوامل موثر بر فرآيند انديشه و احساس و برداشت شخصي در مورد افراد ديگر و نحوه تعامل وي با آنان است همچنين پيوند دهنده روان شناسي و جامعه شناسي است. توجه روانشناسي اجتماعي معطوف به فرد نسيت، بلكه معطوف به افراد و رفتار آنها به طور كلي است و رفتار را نيز مي توان از سه جنبه گوناگون مطالعه كرد، رفتار فردي ، رفتار بين فردي و رفتار گروهي هر چند كه هميشه نمي توان به روشني گفت كه كدام جنبه دارد بررسي مي شود؟ هدف كتاب حاضر بررسي و تعدد اين ديدگاه ها و بيان شواهد تاريخي در اين زمينه هاست....

روان شناسي اجتماعي معاصر

  • نویسنده : رحمتي محمد صادق
  • سال چاپ : 1371
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 3000 نسخه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست